Audiovizuální oblast a média


Každý členský stát má svou vlastní audiovizuální politiku. Evropská unie stanovuje pouze základní pravidla a postupy na obranu společných zájmů, jakými jsou otevřené evropské trhy a spravedlivá hospodářská soutěž.

Televize a mediální služby na vyžádání

Evropská unie již od roku 1989 úspěšně reguluje přeshraniční televizní vysílání. Od té doby však musela příslušné předpisy revidovat s ohledem na rozšiřující se spektrum televizních služeb (včetně služeb na vyžádání) nabízených na celé řadě zařízení, jako jsou například mobilní telefony a tablety (viz směrnice o audiovizuálních mediálních službách).

Dítě sledující televizi © Shutterstock

Předpisy EU chrání děti před škodlivým obsahem.

Tato směrnice od členských států vyžaduje vzájemnou koordinaci právních předpisů, aby:

 • se s televizními programy a mediálními službami na vyžádání dalo na trhu EU volně obchodovat
 • televizní stanice vždy, kdy je to možné, vyhradily nejméně polovinu vysílacího času pro evropské filmy a pořady a aby evropskou produkci podporovaly také služby na vyžádání
 • se chránila kulturní rozmanitost a další důležité cíle veřejného zájmu
 • významné události (jako jsou např. olympijské hry či mistrovství světa ve fotbale) byly zprostředkovávány široké veřejnosti, nejen na placených televizních stanicích
 • děti a mládež byly chráněny před násilím či pornografií – programů s tímto obsahem se musejí zařazovat až do pozdních hodin nebo se jejich dostupnost blokuje prostřednictvím zařízení zabudovaného do dálkového ovladače
 • osoby a organizace, o nichž byly v televizním vysílání šířeny nepravdivé informace, měly možnost reagovat
 • všechny audiovizuální mediální služby respektovaly určitá základní pravidla týkající se reklamy (respektování lidské důstojnosti, omezení ohledně alkoholu, tabákových výrobků a léků apod.)
 • aby stanice nepřekračovaly povolené maximum pro reklamu – 12 minut za hodinu.
Filmové studio © Shutterstock

EU rovněž podporuje evropské filmaře.

Veřejnoprávní vysílání

Členské státy EU se zavázaly k podpoře služeb veřejnoprávního vysílání. Amsterodamská smlouva z roku 1999 uznává jeho úlohu, pokud jde o dodržování zásad demokracie a uspokojování sociálních a kulturních potřeb a zajištění toho, aby nebyl tento průmysl ovládán jedním nebo několika velkými o subjekty.

Státy mohou veřejnoprávní vysílání rovněž finančně podporovat, avšak pod podmínkou, že poskytované prostředky se používají v zájmu veřejné služby a že nenarušují běžné obchodní operace nebo hospodářskou soutěž mezi provozovateli vysílání.

Evropský obsah (kulturní výjimka)

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách vyžaduje, aby provozovatelé vysílání vykazovali minimální kvótu evropských programů. Tato kvóta odráží obavy, že americká produkce by jinak na evropském trhu získala dominantní podíl. Přestože se v zemích EU točí více filmů než v USA, 75 % příjmu evropských kin pochází z americké filmové produkce.

Evropská unie je členem Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů. S cílem chránit vlastní kulturní rozmanitost a podporovat místní produkci vyjednala Unie ve Světové obchodní organizaci výjimku z pravidel volného obchodu. Tato tzv. „kulturní výjimka“ členským státům umožňuje omezovat dovoz kulturních děl, např. filmů.

MEDIA 2007–2013

Program MEDIA poskytuje finanční podporu kvalitním evropským filmům a televizním pořadům. Jeho cílem je zvýšit audiovizuální produkci a distribuci v Evropě a propagovat evropské filmy, další audiovizuální díla a nové digitální technologie.

Nový program MEDIA Mundus (2011–2013) English s rozpočtem 15 milionů eur se zaměřuje na rostoucí zájem audiovizuálního odvětví o globální spolupráci a příležitosti, které tato spolupráce nabízí. Tím, že na evropské a mezinárodní trhy přináší kulturně rozmanitější produkty, nabízí spotřebitelům větší výběr. Vytváří také nové obchodní příležitosti pro odborníky z audiovizuálního odvětví v Evropě i na celém světě.

V období 2014–2020 nahradí stávající program Kultura DeutschEnglishfrançais a programy MEDIA program Kreativní Evropa. Ten bude disponovat:

 • 210 miliony eur na režim úvěrových záruk, jenž by měl motivovat banky k poskytování půjček malým a středním podnikům z odvětví kultury
 • více než 900 miliony eur pro kinematografii a audiovizuální odvětví (na něž se v současnosti vztahuje program MEDIA)
 • přibližně 500 miliony eur na kulturu.

Začátek stránky

Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?