Jordbruk


EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska inte bara hjälpa bönderna att producera mat. Den ska också skydda miljön, stärka djurskyddet och bidra till en levande landsbygd.

Fokus på kvalitet och hållbarhet

Parmesanost © Van Parys Media

Äkta parmesanost med EU:s kvalitetsstämpel.

Sedan 1960 har EU:s jordbrukspolitik ändrats avsevärt för att hjälpa bönderna att klara olika utmaningar. I dag har politiken följande mål:

  • Hjälpa bönderna att producera tillräckligt med säker och bra mat (spannmål, kött, mjölkprodukter, frukt, grönsaker, vin m.m.), bidra till en diversifierad landsbygdsekonomi och ta hand om miljön och djuren enligt de högsta kraven.
  • Hjälpa konsumenterna att välja livsmedel genom frivilliga kvalitetsmärkningar. De olika EU-märkningarna – för geografiskt ursprung, traditionella ingredienser eller metoder eller ekologisk odling – bidrar också till att EU:s jordbruksprodukter kan konkurrera på världsmarknaden.
  • Stimulera innovation inom jordbruk och livsmedelsförädling (med stöd från EU-forskningsprojekt) för att öka produktiviteten och minska miljöpåverkan, bland annat genom att använda bi- och avfallsprodukter för att producera energi.
  • Främja en rättvis handel med utvecklingsländerna genom att dra in exportsubventioner så att utvecklingsländerna lättare kan exportera sina produkter till EU.
Marknad © Bilderbox

Brett urval till rimliga priser är en grundprincip i EU:s jordbrukspolitik.

Framtida utmaningar

En viktig utmaning blir att fördubbla livsmedelsproduktionen till 2050 för att försörja en växande befolkning och fler som har råd att äta kött – och samtidigt ta itu med klimatförändringarna som leder till minskad biologisk mångfald och sämre mark- och vattenkvalitet.

Med tanke på utmaningarna och på EU-invånarnas önskemål inriktas jordbrukspolitiken genom reformen 2013 på

  • mer ekologiska jordbruksmetoder
  • innovation, forskning och kunskapsspridning
  • ett rättvisare stödsystem för EU:s bönder
  • ett större inflytande för bönderna i livsmedelskedjan.

En stor del av EU:s budget

Jordbruk är ett politikområde där EU-länderna har enats om att dela hela ansvaret – och en stor del av den offentliga finansieringen. Därför förvaltas jordbruksutgifterna av EU, i stället för av varje enskilt EU-land. 

Tanken är att alla i EU ska få en trygg och säker livsmedelsförsörjning. Samtidigt kommer bönderna att få hjälp att modernisera sina gårdar och hantera ogynnsamma klimatförhållanden och kriser på marknaden.

Jordbruksutgifternas andel av EU:s budget har minskat kraftigt från en topp under 1970-talet (närmare 70 procent) till cirka 40 procent i dag. Detta beror dels på att EU:s andra ansvarsområden har vuxit, dels på att man har minskat utgifterna genom reformer. Sedan 2004 har EU tagit emot 13 nya medlemsländer utan att behöva öka jordbruksutgifterna.

Till början

Jordbruk

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

  • EU-kommissionen – JordbrukEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?