Jordbruk


EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska inte bara hjälpa bönderna att producera mat. Den ska också skydda miljön, stärka djurskyddet och bidra till en levande landsbygd.

Kvalitet framför kvantitet

Parmesanostar © Van Parys Media

Äkta parmesanostar med EU:s kvalitetsstämpel.

EU:s jordbrukspolitik har ändrat inriktning under årens lopp, i takt med ändrade förutsättningar. I dag har politiken följande mål:

  • Hjälpa bönderna att producera tillräckligt med säker och bra mat (spannmål, kött, mjölkprodukter, frukt, grönsaker, vin m.m.), bidra till en diversifierad landsbygdsekonomi och ta hand om miljön och djuren enligt mycket höga krav
  • Hjälpa konsumenterna att välja produkter genom frivilliga kvalitetsmärkningar. De olika EU-märkningarna – för geografiskt ursprung, traditionella ingredienser eller metoder eller ekologisk odling – bidrar också till att EU:s jordbruksprodukter kan konkurrera på världsmarknaden
  • Stimulera innovation inom jordbruk och livsmedelsförädling (med stöd från EU-forskningsprojekt) för att öka produktiviteten och minska miljöpåverkan, bland annat genom att använda bi- och avfallsprodukter till att producera energi
  • Främja en rättvis handel med utvecklingsländerna genom att minska exportsubventionerna så att utvecklingsländerna lättare kan sälja sina produkter.
Marknad © Bilderbox

Brett urval till rimliga priser är en grundprincip i EU:s jordbrukspolitik.

Framtida utmaningar

En viktig utmaning blir att fördubbla matproduktionen till 2050 för att försörja en växande befolkning och fler som har råd att äta kött – och samtidigt skydda klimatet, den biologiska mångfalden och mark- och vattenkvaliteten.

Med tanke på utmaningarna och på EU-invånarnas önskemål kommer jordbrukspolitiken från 2013 därför att inriktas på

  • hållbara jordbruksmetoder
  • innovation, forskning och kunskapsspridning
  • ett rättvisare stödsystem för EU:s bönder.

Därför går så stor del av EU-budgeten till jordbruket

Jordbrukspolitiken förvaltas på EU-nivå i större utsträckning än andra politikområden. Det innebär att de pengar som ditt land skulle ha lagt på jordbruket i stället förvaltas av EU.

Men jordbruksutgifternas andel av EU-budgeten har minskat kraftigt (från som mest nästan 70 procent på 1970-talet till cirka 40 procent i dag). Minskningen beror på att EU:s andra ansvarsområden har vuxit och att man har minskat utgifterna genom reformer. Sedan 2004 har EU tagit emot 12 nya medlemsländer utan att behöva öka jordbruksutgifterna.

Till början

Jordbruk

Publicerad i februari 2013

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

  • EU-kommissionen – JordbrukEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?