Kmetijstvo


Skupna kmetijska politika EU služi več ciljem: pomaga kmetom ne le pri proizvodnji hrane, ampak tudi pri varstvu okolja, izboljšanju dobrega počutja živali in ohranjanju trajnostnih podeželskih skupnosti.

Pomembna je kakovost, ne količina

Sir parmezan © Van Parys Media

Pravi parmezan nosi oznako kakovosti EU.

Kmetijska politika EU se je v zadnjih letih prilagodila spremenjenim razmeram v Evropi. Njeni cilji so:

  • kmetom omogočiti, da za evropske potrošnike proizvajajo zadostne količine varne in kakovostne hrane (žito, meso, mlečni izdelki, sadje, zelenjava, vino ...) ter prispevajo k diverzifikaciji podeželskega gospodarstva in izpolnjevanju visokih standardov na področju varstva okolja in dobrobiti živali;
  • svetovati potrošnikom, da bi lahko na podlagi ustreznih informacij izbirali živila, zlasti v okviru sistemov EU za označevanje kakovosti. Oznake za živila z geografskim poreklom, hrano iz tradicionalnih sestavin in tradicionalne pridelave ter ekološko pridelano hrano povečujejo konkurenčnost evropskih živil na svetovnih trgih;
  • spodbujati inovacije na področju kmetijstva in predelave hrane (tudi z raziskovalnimi projekti EU) za povečanje produktivnosti in zmanjšanje okoljskih učinkov, denimo z uporabo stranskih proizvodov pridelave in odpadnih proizvodov pri proizvodnji energije;
  • spodbujati pravične trgovinske odnose z državami v razvoju, in sicer z zmanjšanjem izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode, kar bi državam v razvoju olajšalo njihovo prodajo.
Tržnica © Bilderbox

Pestra izbira po poštenih cenah je temeljno načelo kmetijske politike EU.

Prihodnji izzivi

Do leta 2050 bo treba zaradi porasta števila prebivalstva in zato, ker je na jedilniku premožnejših potrošnikov več mesa, podvojiti svetovno proizvodnjo hrane, pri tem pa upoštevati učinke podnebnih sprememb (izguba biološke raznovrstnosti, slabša kakovost tal in vode).

Kot odgovor na te izzive in ob upoštevanju želja evropskih državljanov bo poudarek kmetijske politike EU po letu 2013 zlasti na:

  • trajnostnem kmetovanju
  • inovacijah, raziskavah in širjenju znanja
  • ustreznejšem sistemu podpore za evropske kmete.

Zakaj je kmetijstvu namenjen tako velik delež proračuna EU

Kmetijska politika EU se od vseh skupnih politik upravlja bolj centralno, na evropski ravni. To pomeni, da z denarjem, ki bi ga vlade namenile kmetijstvu, upravlja EU.

Kljub temu se je delež proračuna EU, namenjen kmetijstvu, zelo zmanjšal (z največ 70 % v 70. letih prejšnjega stoletja na približno 40 % danes). To zmanjšanje odraža povečanje drugih obveznosti EU in prihranke stroškov zaradi reform. Evropska unija je leta 2004 sprejela 12 novih držav članic, ne da bi povečala stroške za kmetijstvo.

Na vrh

Kmetijstvo

Objavljeno februar 2013

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Facebook

  • Evropska komisija – kmetijstvoEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?