Navigačný riadok

Poľnohospodárstvo


Spoločná poľnohospodárska politika EÚ neslúži len na podporu farmárov a produkcie potravín – jej cieľom je aj ochrana životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat a podpora vidieckych komunít.

Kvalita a udržateľnosť

Parmezán © Van Parys Media

Pravý parmezán s označením kvality EÚ.

Poľnohospodárska politika EÚ sa od roku 1960 výrazne vyvinula s cieľom pomôcť poľnohospodárom čeliť novým výzvam. Dnes sa činnosti EÚ zameriavajú na to, ako:

  • umožniť poľnohospodárom vyrábať dostatok bezpečných a vysokokvalitných potravín (obilniny, mäso, mliečne výrobky, ovocie, zeleninu, víno...) pre európskych spotrebiteľov, prispievať k diverzifikácii ekonomiky vo vidieckych oblastiach a uplatňovať prísne normy v oblasti ochrany životného prostredia a poľnohospodárskych zvierat,
  • pomôcť spotrebiteľom pri informovanom výbere potravín pomocou dobrovoľných európskych systémov označovania kvality. Tieto označenia, na ktorých sa uvádza zemepisný pôvod alebo použitie tradičných ingrediencií (vrátane tých, ktoré pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva a živočíšnej výroby), pomáhajú európskym potravinám obstáť v konkurencii na svetových trhoch,
  • podporiť inovácie v poľnohospodárskej výrobe a spracovateľskom priemysle (s podporou výskumných projektov EÚ) s cieľom zvýšiť produktivitu a znížiť environmentálne vplyvy (napríklad využitím odpadu a vedľajších produktov z pestovania plodín na výrobu energie),
  • presadzovať spravodlivé obchodné vzťahy s rozvojovými krajinami (napr. zrušením vývozných dotácií na poľnohospodárske produkty, čo rozvojovým krajinám uľahčí vývoz vlastných produktov do EÚ).
Trh © Bilderbox

Široká ponuka za spravodlivé ceny je základným princípom poľnohospodárskej politiky EÚ.

Budúce výzvy

Do roku 2050 budeme potrebovať dvakrát toľko potravín ako dnes na uspokojenie populačného rastu a dopytu po mäse najmä u bohatších spotrebiteľov. Zároveň si budeme musieť poradiť s dosahmi zmeny klímy (strata biologickej rôznorodosti, pokles kvality pôdy a vody).

V reakcii na tieto výzvy a názory európskych občanov sa poľnohospodárska politika EÚ po reforme v roku 2013 zameriava na:

  • ekologickejšie poľnohospodárske postupy,
  • inovácie, výskum a šírenie vedomostí,
  • spravodlivejší systém podpory pre európskych poľnohospodárov,
  • lepšie postavenie poľnohospodárov v potravinovom reťazci.

Dôležitá súčasť rozpočtu EÚ

Poľnohospodárstvo je oblasťou politiky, v ktorej sa krajiny EÚ rozhodli v plnej miere združiť svoje právomoci, ako aj veľký podiel verejného financovania. Takže financovanie poľnohospodárskej politiky uskutočňuje namiesto jednotlivých krajín EÚ. 

Cieľom je zaistiť bezpečné dodávky potravín pre Európanov vo všetkých členských štátoch. Poľnohospodári zároveň získajú pomoc na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov a riešenie výziev, ako sú napríklad nepriaznivé klimatické podmienky a krízy na trhu.

Podiel poľnohospodárstva na celkovom rozpočte EÚ sa však výrazne znížil (zo 70 % v 70-tych rokoch na dnešných približne 40 %). Tento pokles odráža nárast právomocí EÚ v iných oblastiach a úspory, ktoré priniesli reformy. Od roku 2004 sa EÚ rozšírilo o 13 nových členských štátov, čo však nebolo sprevádzané žiadnym zvýšením poľnohospodárskych výdavkov.

Na začiatok

Poľnohospodárstvo

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

  • Európska komisia – PoľnohospodárstvoEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?