Cale de navigare

Agricultură


Politica agricolă comună a UE are numeroase obiective: îi ajută pe agricultori nu doar să producă alimente, ci şi să protejeze mediul, să amelioreze bunăstarea animalelor şi să susţină comunităţi rurale viabile.

Calitate, nu cantitate ...

Parmezan © Van Parys Media

Parmezan veritabil marcat cu eticheta europeană de calitate.

De-a lungul anilor, priorităţile politicii agricole a UE au evoluat, reflectând condiţiile de viaţă din Europa. Astăzi, ea îşi propune:

  • să le permită agricultorilor să producă, în cantităţi suficiente, alimente sigure şi de foarte bună calitate (cereale, carne, produse lactate, fructe, legume, vin…), să contribuie la diversificarea economică a zonelor rurale şi să aplice norme stricte în materie de protecţie a mediului şi de bunăstare a animalelor
  • să îi ajute pe consumatori să facă alegeri în cunoştinţă de cauză cu ajutorul sistemelor europene voluntare de etichetare a calităţii. Aceste etichete, indicând originea geografică, utilizarea unor metode sau ingrediente tradiţionale (inclusiv organice) contribuie, de asemenea, la creşterea competitivăţii produselor agricole europene pe pieţele internaţionale
  • să promoveze inovarea în agricultură şi în prelucrarea alimentelor (cu ajutorul proiectelor europene de cercetare), pentru a determina creşterea productivităţii şi reducerea efectelor asupra mediului, de exemplu prin utilizarea subproduselor şi a deşeurilor agricole pentru producerea energiei
  • să încurajeze relaţii comerciale echitabile cu ţările în curs de dezvoltare, reducând subvenţiile la exporturile agricole, astfel încât aceste ţări să-şi poată vinde mai uşor produsele.
Piaţă © Bilderbox

Ofertă diversificată şi preţuri echitabile, unul dintre principiile fundamentale ale politicii agricole a UE.

Acţiuni viitoare preconizate

Printre provocările viitoare se numără dublarea producţiei mondiale de alimente până în 2050 pentru a face faţă creşterii populaţiei şi cererii consumatorilor de carne, ţinând cont, în acelaşi timp, de efectele schimbărilor climatice (pierderea biodiversităţii, deteriorarea solului şi a calităţii apei).

Pentru aceasta şi pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor europeni, începând din 2013 politica agricolă a UE va pune mai mult accent pe:

  • metode agricole durabile
  • inovare, cercetare şi difuzarea cunoştinţelor
  • un sistem de sprijin mai corect în favoarea agricultorilor europeni.

Costul politicii agricole

Politica agricolă este gestionată într-un mod mai centralizat, la nivel european, decât alte politici ale UE. Cu alte cuvinte, resursele alocate agriculturii de guvernele naţionale sunt gestionate de Uniunea Europeană.

Pe de altă parte, ponderea cheltuielilor agricole în bugetul UE a scăzut foarte mult (de la aproape 70% în anii '70 la 40% în prezent). Această evoluţie reflectă atât extinderea responsabilităţilor UE, cât şi economiile generate de reforme. Din 2004 şi până azi, UE a primit 12 noi state membre fără ca aderarea acestora să antreneze o creştere a fondurilor publice alocate agriculturii.

Începutul paginii

Agricultură

Publicată în februarie 2013

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiRămâi conectat

Facebook

  • Comisia Europeană - AgriculturăEnglish (en)

Începutul paginii

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: