Rolnictwo


Polityka rolna UE – wspólna polityka rolna służy wielu celom: ma pomagać rolnikom w produkcji żywności, chronić środowisko, zapewnić zwierzętom odpowiednie traktowanie i poprawić sytuację społeczności wiejskich.

Liczy się jakość & zrównoważony rozwój

Ser parmezan © Van Parys Media

Autentyczny parmezan posiada unijny znak jakości

Od lat 60 XX w. politykę rolną UE wielokrotnie udoskonalano, tak aby pomóc rolnikom w rozwiązaniu nowo pojawiających się problemów. Obecnie w działaniach UE chodzi głównie o to, aby:

  • umożliwić producentom wytwarzanie bezpiecznej żywności wysokiej jakości w wystarczających ilościach (zboże, mięso, przetwory mleczne, owoce, warzywa, wino itp.) z myślą o europejskich konsumentach, wnoszenie wkładu w zróżnicowany rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich oraz spełnianie bardzo wysokich norm związanych z ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt gospodarskich
  • ułatwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów przy zakupie żywności dzięki unijnym systemom dobrowolnego znakowania produktów. Oznakowania te wskazują m.in. na pochodzenie geograficzne oraz stosowanie tradycyjnych składników lub metod produkcji (również ekologicznych) i pomagają produktom UE wyróżniać się na rynkach światowych
  • wspierać innowacje w sektorze rolnym i przetwórczym (dzięki unijnym projektom badawczym), aby zwiększyć produktywność, niwelując przy tym negatywny wpływ na środowisko, np. poprzez wykorzystanie roślinnych produktów ubocznych i odpadów do wytwarzania energii
  • budować oparte na zasadach uczciwego handlu relacje z krajami rozwijającymi się – poprzez zawieszenie subsydiów wywozowych dla produktów rolnych oraz ułatwienie krajom rozwijającym się eksportowanie ich produktów do UE.
Targ © Bilderbox

Jednym z podstawowych założeń polityki rolnej UE jest prawo konsumenta do wyboru spośród szerokiej oferty produktów w uczciwej cenie

Aktualne wyzwania

Aby zaspokoić potrzeby, które wynikają ze wzrostu liczby ludności i bogacenia się społeczeństwa, które spożywa coraz więcej mięsa, światowa produkcja żywności musi zwiększyć się dwukrotnie do 2050 r. Jednocześnie trzeba stawić czoła skutkom zmian klimatu (utrata różnorodności biologicznej, pogarszająca się jakość gleby i wód).

W związku z tymi wyzwaniami oraz z opiniami wyrażonymi przez obywateli UE, od 2013 r. unijna polityka rolna ukierunkowana jest na:

  • przyjazną dla środowiska działalność rolniczą
  • innowacje, badania naukowe i rozpowszechnianie wiedzy
  • uczciwszy system wsparcia dla rolników
  • wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności.

Ważna część budżetu UE

Rolnictwo jest jednym z obszarów polityki, na który kraje UE przeznaczają znaczne środki publiczne, i w którym zgodziły się dzielić kompetencje z UE. Zatem wydatkami na rolnictwo zarządza Unia, a nie poszczególne państwa. 

Ma to zapewnić bezpieczne dostawy żywności we wszystkich państwach członkowskich. Rolnicy otrzymują również pomoc na modernizację swoich gospodarstw i radzenie sobie z takimi wyzwaniami jak niekorzystne warunki klimatyczne i kryzysy rynkowe.

Udział wydatków na rolnictwo w unijnym budżecie zdecydowanie spadł (z rekordowych 70 proc. w latach 70. ubiegłego wieku do około 40 proc. obecnie). Świadczy to zarówno o tym, że kompetencje UE w innych dziedzinach zostały poszerzone, jak i o tym, że przeprowadzono reformy mające na celu ograniczenie wydatków. Od 2004 r. do dziś, mimo że w tym okresie do Unii przystąpiło 13 nowych państw, wydatki na rolnictwo pozostały takie same.

Początek strony

Rolnictwo

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

  • Komisja Europejska – RolnictwoEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?