Kruimelpad

Landbouw


Het landbouwbeleid van de EU, officieel het "gemeenschappelijk landbouwbeleid", heeft vele doelen: het helpt boeren niet alleen voedsel te produceren, maar ook het milieu te beschermen, dierenwelzijn te verbeteren en leefbare plattelandsgemeenschappen te onderhouden.

Nadruk op kwaliteit en duurzaamheid

Parmezaanse kaas © Van Parys Media

Echte Parmezaanse kaas heeft een EU-kwaliteitslabel.

Het EU-landbouwbeleid is sterk veranderd sinds de jaren 60 om landbouwers te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dit zijn de huidige aandachtspunten:

  • de boeren in staat stellen om voor de Europese consument voldoende voedsel van hoge kwaliteit (granen, vlees, zuivel, fruit, groente, wijn...) te produceren, bij te dragen aan de diversifiëring van de plattelandseconomie en de strengste normen te hanteren op het gebied van milieubescherming en dierenwelzijn
  • door middel van vrijwillige EU-kwaliteitskeurmerken voor voedingswaren consumenten helpen om in de winkel de juiste keuze te maken. Die keurmerken wijzen op de geografische oorsprong of het gebruik van traditionele of biologische ingrediënten of methodes, en maken de Europese landbouwproducten ook concurrerender op de internationale markt
  • het stimuleren van innovatie in de landbouw en de voedingsindustrie (met de hulp van EU-onderzoeksprojecten) om de productiviteit te verhogen en de milieueffecten terug te dringen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door energie te winnen uit afval- en bijproducten
  • het bevorderen van eerlijke handel met ontwikkelingslanden door de EU-exportsubsidies voor landbouwproducten te verlagen en het voor ontwikkelingslanden makkelijker te maken hun producten in de EU te verkopen.
Markt © Bilderbox

Een ruime keuze voor een eerlijke prijs is een van de uitgangspunten van het EU-landbouwbeleid.

Het vizier op de toekomst

Er wachten grote uitdagingen, zoals het verdubbelen van de wereldwijde voedselproductie voor 2050 wegens de bevolkingsgroei en de grotere vleesconsumptie van welvarender consumenten, terwijl ook rekening gehouden moet worden met de gevolgen van klimaatverandering, zoals het verlies aan biodiversiteit en de achteruitgang van bodem- en waterkwaliteit.

Vanwege deze uitdagingen en de wensen van de Europese bevolking besteedt het EU-landbouwbeleid sinds de hervorming van 2013 meer aandacht aan:

  • groenere landbouwmethoden
  • innovatie, onderzoek en de verspreiding van kennis
  • een billijker steunstelsel voor de boeren
  • een sterkere positie voor de boeren in de voedselketen

Een belangrijk deel van de EU-begroting

Landbouw is een beleidsterrein waarvoor de EU-landen de verantwoordelijkheid volledig hebben gebundeld, en dat geldt ook voor een groot deel van de overheidsmiddelen. De landbouwuitgaven worden dus niet meer door elk land afzonderlijk gedaan, maar door de EU. 

Het idee hierachter is dat de burgers in alle EU-landen zo zeker kunnen zijn van een gegarandeerde en veilige voedselvoorziening. Tegelijkertijd krijgen de boeren hulp om hun landbouwbedrijven te moderniseren en uitdagingen zoals het veranderende klimaat en crises op de markt aan te pakken.

Het aandeel van de landbouwuitgaven in de EU-begroting is sterk gedaald, van bijna 70% in de jaren 70 tot zo'n 40% tegenwoordig. Dit is zowel een gevolg van de uitbreiding van de taken van de EU als van kostenbesparende hervormingen. Sinds 2004 zijn er bovendien 3 nieuwe EU-landen bijgekomen, zonder dat de landbouwuitgaven zijn gestegen.

Naar boven

Landbouw

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenBlijf in contact

Facebook

  • Europese Commissie — LandbouwEnglish (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?