Mogħdija tan-navigazzjoni

L-Agrikoltura


Il-politika agrikola komuni tal-UE sservi bosta għanijiet: tgħin lill-bdiewa mhux biss biex jipproduċu l-ikel, iżda wkoll biex iħarsu l-ambjent, itejbu l-benessri tal-annimali u jsostnu komunitajiet rurali vijabbli.

Niffukaw fuq il-kwalità mhux il-kwantità...

Ġobon Parmeġan © Van Parys Media

Il-ġobon parmeġan awtentiku huwa stampat bit-tikketta ta' kwalità tal-UE.

Il-politika agrikola tal-UE ffukat fuq aspetti differenti matul is-snin minħabba li l-kondizzjonijiet fl-Ewropa inbidlu. Illum, tiffoka fuq:

  • li tippermetti lill-bdiewa jipproduċu biżżejjed ikel sikur u ta’ kwalità għolja (ċereali, laħam, ħalib, frott, ħaxix, inbid...) għall-konsumaturi Ewropej, tikkontribwixxi għal ekonomija rurali diversifikata u tieħu ħsieb l-ambjent u l-annimali tagħhom bl-ogħla standards
  • li tagħti sostenn lill-konsumaturi biex jagħmlu għażliet infurmati dwar l-ikel tagħhom, permezz ta’ skemi volontarji tal-UE tal-ittekkettar tal-kwalità. Dawn it-tikketti li jindikaw minn fejn joriġina l-ikel, x'ingredjenti jew metodi tradizzjonali ntużaw (inkluż jekk humiex organiċi), jgħinu wkoll biex il-prodotti agrikoli tal-UE jkunu kompetittivi fis-swieq dinjin
  • li tippromwovi l-innovazzjoni fil-biedja u l-ipproċessar tal-ikel (bl-għajnuna tal-proġetti ta’ riċerka tal-UE) biex iżżid il-produttività u tnaqqas l-impatti ambjentali, eż. bl-użu ta’ prodotti sekondarji ta’ wċuħ tar-raba’ u prodotti tal-iskart biex jipproduċu l-enerġija
  • li tinkoraġġixxi relazzjonijiet ta' kummerċ ġust mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw – billi jitnaqqsu s-sussidji fuq l-esportazzjoni agrikola tal-UE, li jagħmilha aktar faċli għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw li jbigħu dak li jipproduċu.
Suq © Bilderbox

Għażla kbira bi prezz ġust hija prinċipju fundamentali tal-politika agrikola tal-UE.

Niffaċċjaw il-futur

L-isfidi tal-futur tal-UE jinkludu l-bżonn li l-produzzjoni dinjija tal-ikel tirdoppja sal-2050 biex tleħħaq maż-żieda fil-popolazzjoni u konsumaturi aktar għonja li jieklu aktar laħam, filwaqt li fl-istess ħin tindirizza l-impatt tat-tibdil fil-klima (it-telf tal-bijodiversità, id-deterjorament tal-ħamrija u l-kwalità tal-ilma).

Bi tweġiba għal dawn l-isfidi, u wara li tat widen lix-xewqat taċ-ċittadini Ewropej, l-enfasi tal-politika agrikola tal-UE mill-2013 'il quddiem se tmur fuq:

  • prattiki ta’ biedja sostenibbli
  • innovazzjoni, riċerka u tixrid tal-għarfien
  • sistema ta’ appoġġ aktar ġusta għall-bdiewa Ewropej.

Għaliex tant flus mill-baġit tal-UE jmorru għall-agrikoltura

Il-politika agrikola hija mmexxija aktar ċentralment, fil-livell Ewropew, minn oqsma oħra ta’ politika. Dan ifisser li r-riżorsi li l-gvern nazzjonali tiegħek kien ikun qed jonfoq fuq il-biedja huma mmexxija mill-UE minflok.

Madankollu, is-sehem tal-infiq għall-biedja fil-baġit tal-UE naqas ħafna (mill-ogħla livell li kien ilaħħaq għal kważi 70% fis-snin sebgħin għal madwar 40% llum). Dan jirrifletti kemm l-espansjoni tar-responsabbiltajiet l-oħra tal-UE kif ukoll l-iffrankar tal-flus bis-saħħa tar-riformi. Mill-2004 'l hawn, l-UE laqgħet 12-il pajjiż membru ġdid mingħajr l-ebda żieda fl-infiq fuq il-biedja.

Fuq

Agrikultura

Ippubblikat Frar 2013

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

  • Kummissjoni Ewropea - AgrikolturaEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?