Mogħdija tan-navigazzjoni

Agrikoltura


Il-politika agrikola tal-UE – il-politika agrikola komuni – għandha bosta għanijiet: tgħin lill-bdiewa mhux biss jipproduċu l-ikel, iżda wkoll jipproteġu l-ambjent u l-benessri tal-annimali u jsostnu l-komunitajiet rurali vijabbli.

Enfasi fuq il-kwalità u s-sostenibbiltà

Parmesan cheese © Van Parys Media

Il-ġobon parmeġan awtentiku huwa stampat bit-tikketta ta' kwalità tal-UE.

Il-politika agrikola tal-UE evolviet b’mod konsiderevoli mis-snin sittin biex tgħin lill-bdiewa jiffaċċjaw sfidi ġodda. Illum, tiffoka fuq li:

  • tippermetti lill-bdiewa jipproduċu biżżejjed ikel sikur u ta’ kwalità għolja (ċereali, laħam, ħalib, frott, ħaxix, inbid...) għall-konsumaturi Ewropej, jikkontribwixxu għal ekonomija rurali diversifikata u japplikaw l-ogħla livelli ta' kura fejn jidħlu l-ambjent u l-bhejjem tal-irziezet
  • tgħin lill-konsumaturi biex jagħmlu għażliet infurmati dwar l-ikel tagħhom, permezz ta’ skemi volontarji tal-UE tal-ittekkettar tal-kwalità. Dawn it-tikketti li jindikaw minn fejn joriġina l-ikel, l-ingredjenti jew il-metodi tradizzjonali li ntużaw (inkluż jekk humiex organiċi), jgħinu wkoll biex il-prodotti agrikoli tal-UE jkunu kompetittivi fis-swieq dinjin.
  • tippromwovi l-innovazzjoni fil-biedja u l-ipproċessar tal-ikel (bl-għajnuna tal-proġetti ta’ riċerka tal-UE) biex iżżid il-produttività u tnaqqas l-impatti ambjentali, eż. bl-użu ta’ prodotti sekondarji ta’ wċuħ tar-raba’ u prodotti tal-iskart biex jipproduċu l-enerġija
  • tħeġġeġ relazzjonijiet ta' kummerċ ġust ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw – bis-sospensjoni ta' sussidji tal-esportazzjoni għall-prodotti tal-biedja u billi tagħmilha eħfef għal pajjiżi li qed jiżviluppaw li jesportaw il-prodotti tagħhom lejn l-UE.
Suq © Bilderbox

Għażla kbira bi prezz ġust hija prinċipju fundamentali tal-politika agrikola tal-UE.

Niffaċċjaw il-futur

L-isfidi tal-futur tal-UE jinkludu l-bżonn li l-produzzjoni dinjija tal-ikel tirdoppja sal-2050 biex tleħħaq maż-żieda fil-popolazzjoni u konsumaturi aktar għonja li jieklu aktar laħam, filwaqt li fl-istess ħin tindirizza l-impatt tat-tibdil fil-klima (it-telf tal-bijodiversità, id-deterjorament tal-ħamrija u l-kwalità tal-ilma).

B'reazzjoni għal dawn l-isfidi, u wara li ingħata widen lix-xewqat taċ-ċittadini Ewropej, ir-riformi tal-2013 tagħna dawru l-enfasi tal-politika agrikola tal-UE lejn:

  • prattiki ta’ biedja favur l-ambjent
  • innovazzjoni, riċerka u tixrid tal-għarfien
  • sistema ta’ appoġġ aktar ġusta għall-bdiewa
  • pożizzjoni aktar b’saħħitha għall-bdiewa fil-katina alimentari.

Parti importanti tal-baġit tal-UE

L-agrikoltura hija qasam ta’ politika fejn il-pajjiżi tal-UE qablu li jaqsmu r-responsabbiltà bis-sħiħ — flimkien ma’ sehem kbir ta’ finanzjament pubbliku. Għalhekk minflok l-infiq fuq il-biedja jkun immirat minn kull pajjiż individwali, dan jitmexxa mill-UE. 

L-idea hi li jiġu żgurati provvisti ta’ ikel sigur u sikur għall-Ewropej fil-pajjiżi membri kollha. Fl-istess ħin, il-bdiewa jingħataw l-għajnuna sabiex jimmodernizzaw l-irziezet tagħhom and jilqgħu sfidi bħal kundizzjonijiet klimatiċi mhux favorevoli u kriżijiet fis-suq.

Bħala sehem mill-baġit tal-UE, l-infiq fuq l-irziezet naqas f'daqqa mill-quċċata tiegħu ta' 70% fis-snin sebgħin għal madwar 40% illum. Dan jirrifletti kemm l-espansjoni tar-responsabbiltajiet l-oħra tal-UE kif ukoll l-iffrankar tal-flus bis-saħħa tar-riformi. Mill-2004 'l hawn, l-UE laqgħet 13-il pajjiż membru ġdid mingħajr l-ebda żieda fl-infiq fuq il-biedja.

Fuq

Agrikultura

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

  • Kummissjoni Ewropea - AgrikolturaEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?