Mezőgazdaság


Az EU mezőgazdasági politikája – a közös agrárpolitika – több célt is szolgál: nem csak az élelmiszer-termelésben segíti a gazdálkodókat, hanem abban is, hogy megóvják a környezetet, gondoskodjanak az állatok jólétéről, és megőrizzék a vidéki közösségek életképességét.

Központban a minőség és a fenntarthatóság

Parmenzán sajt © Van Parys Media

Uniós címke tanúsítja a parmezán sajt eredetiségét.

Az EU mezőgazdasági politikája jelentős változásokon ment keresztül az 1960-as évek óta annak érdekében, hogy segítségével a gazdálkodók mindenkor meg tudjanak birkózni az aktuális kihívásokkal. Ma az EU arra összpontosít, hogy agrárpolitikájának köszönhetően

  • a gazdálkodók elegendő mennyiségű, biztonságos és jó minőségű élelmiszert (gabonát, húst, tejtermékeket, zöldséget, gyümölcsöt, bort stb.) termeljenek az európai fogyasztók számára, a vidéki gazdaságot sokoldalúbbá tegyék, és a lehető legszigorúbb normákat kielégítő módon törődjenek a környezettel és a haszonállatokkal;
  • a fogyasztók megfelelő információk birtokában dönthessenek arról, milyen élelmiszert vásárolnak maguknak. E cél elérésében fontos szerepet játszanak az önkéntes uniós minőségtanúsító rendszerek. A földrajzi eredetet megjelölő, a hagyományos összetevők vagy módszerek használatát (ezen belül a biogazdaságban történő előállítást) igazoló címkék elősegítik továbbá azt is, hogy az uniós mezőgazdasági termékek versenyképesek legyenek a világpiacon;
  • fejlődjön az agrár- és élelmiszer-ipari innováció (ezt a folyamatot az EU uniós kutatási projektekkel is támogatja), hogy nőjön a termelékenység, és kevesebb terhelés érje a környezetet. Példaként említhető itt a mezőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek és hulladékok energetikai hasznosítására irányuló törekvés;
  • tisztességes kereskedelmi kapcsolat alakuljon ki közte és a fejlődő országok között – ennek érdekében megszünteti az uniós mezőgazdasági termékek exporttámogatását, és megkönnyíti a fejlődő országok számára, hogy behozzák termékeiket az EU-ba.
Piac © Bilderbox

Bőséges választék méltányos áron: az uniós mezőgazdasági politika egyik alapvető célkitűzése.

A jövő kihívásai

A jövőbeli kihívások egyike az, hogy 2050-re a világ élelmiszer-termelését meg kell kétszerezni, mivel nő a népesség, és a jólét terjedésével megugrik a húsfogyasztás, ezzel egyidőben pedig az éghajlatváltozás okozta problémákat (a biodiverzitás csökkenését, a talaj- és vízminőség romlását) is kezelni kell.

E kihívásokra reagálva – és az európai uniós polgárok véleményét figyelembe véve – az EU 2013-ban megreformálta agrárpolitikáját, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzen:

  • a környezetkímélőbb gazdálkodási módszerekre;
  • az innovációra, a kutatásra és a tudásmegosztásra;
  • egy olyan támogatási rendszer kialakítására, amely méltányosabban osztja el a forrásokat az európai gazdálkodók között;
  • a gazdálkodók szerepének erősítésére az élelmiszer-ellátási láncban.

Az EU költségvetésének jelentős része

A mezőgazdaság olyan szakpolitikai terület, amelyért az uniós országok közös megegyezés alapján közösen felelnek – ennek megfelelően a mezőgazdaságra fordítandó közpénzeknek a nagy részét is összevonták. A mezőgazdasági kiadásokat ezért nem közvetlenül az egyes országok irányítják, hanem az EU illetékes szervei. 

Ez azért van így, hogy a lakosok az uniós tagállamok mindegyikében elegendő biztonságos élelmiszerhez juthassanak hozzá. Ezzel párhuzamosan a gazdálkodók segítséget kapnak ahhoz, hogy korszerűsítsék gazdaságukat, és meg tudjanak birkózni a nehézségekkel, például az időjárási viszontagságokkal és a piaci válságokkal.

A mezőgazdasági kiadásokra szánt összeg ma már sokkal kisebb részét teszi ki az uniós költségvetésnek, mint korábban: a teljes költségvetéshez viszonyított aránya, mely az 1970-es években 70%-on tetőzött, ma 40% körül alakul. A csökkenés egyrészt annak tudható be, hogy időközben megszaporodtak az EU egyéb jellegű feladatai, másrészt annak, hogy az agrárpolitikai reformok számottevő költségmegtakarítást eredményeztek. Az Unió 2004 óta 13 új tagállammal bővült anélkül, hogy növelte volna mezőgazdasági kiadásait.

Az oldal tetejére

Mezőgazdasági politika

A kézirat frissítve: 2014. november

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.


Az oldal tetejéreMaradj kapcsolatban

Facebook

  • Európai Bizottság – mezőgazdaságEnglish (en)

Az oldal tetejére

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?