Navigacijski put

Poljoprivreda


Zajednička poljoprivredna politika EU-a ima mnoštvo ciljeva: pomaže poljoprivrednicima ne samo u proizvodnji hrane, već i u zaštiti okoliša, poboljšanju dobrobiti životinja i očuvanju održivih ruralnih zajednica.

Naglasak je na kvaliteti, a ne kvantiteti …

Sir parmezan © Van Parys Media

Autentični sir parmezan nosi oznaku kvalitete EU-a.

Promjenom uvjeta u Europi tijekom godina mijenjali su se i ciljevi poljoprivredne politike EU-a. Danas je usredotočena:

  • na omogućivanje poljoprivrednicima da proizvode dovoljno sigurnu i kvalitetnu hranu (žitarice, meso, mliječne proizvode, voće, povrće, vino…) za europske potrošače, da pridonose raznolikom ruralnom gospodarstvu te se brinu o okolišu i životinjama prema najvišim standardima
  • na potporu potrošačima kako bi mogli dobiti informacije i birati hranu putem dobrovoljnih sustava EU-a za označivanje kvalitete. Tim se oznakama, koje naznačuju zemljopisno podrijetlo, uporabu tradicionalnih sastojaka ili metoda (uključujući i organske), također pomaže poljoprivrednim proizvodima EU-a da budu konkurentni na svjetskim tržištima
  • na promicanje inovacija u poljoprivredi i preradi hrane (uz pomoć istraživačkih projekata EU-a) kako bi se povećala produktivnost i smanjio utjecaj na okoliš npr. korištenjem biljnih nusproizvoda i otpadnih proizvoda za proizvodnju energije
  • na poticanje poštenih trgovinskih veza sa zemljama u razvoju smanjenjem poljoprivrednih izvoznih subvencija EU-a, čime se zemljama u razvoju pomaže da prodaju svoje proizvode.
Tržnica © Bilderbox

Širok izbor po poštenim cijenama temeljno je načelo poljoprivredne politike EU-a.

Ususret budućnosti

Izazovi budućnosti uključuju potrebu za udvostručenjem svjetske proizvodnje hrane do 2050. kako bi opskrba hranom bila dovoljna zbog rasta stanovništva i bogatijih potrošača koji jedu više mesa, a istovremeno se mora rješavati utjecaj klimatskih promjena (gubitak bioraznolikosti, pogoršanje kvalitete tla i vode).

Reagirajući na te izazove i osluškujući želje europskih građana, od 2013. poljoprivredna politika EU-a više će se usredotočiti:

  • na održive poljoprivredne prakse
  • na inovacije, istraživanje i širenje znanja
  • na pošteniji sustav potpora za europske poljoprivrednike.

Zašto se toliko proračunskih sredstava EU-a troši na potpore poljoprivredi

Poljoprivrednom se politikom više nego ostalim politikama upravlja centralno, na europskoj razini. To znači da EU umjesto nacionalnih vlada upravlja novcem namijenjenim za poljoprivredu.

Unatoč tome udio sredstava potrošenih na poljoprivredu u proračunu EU-a znatno se smanjio (s najvećeg iznosa od gotovo 70 % u 1970-ima na otprilike 40 % danas). Time se odražava širenje ostalih nadležnosti EU-a i ušteda troškova zahvaljujući reformama. Od 2004. članicama EU-a postalo je 12 novih država, a nisu se povećali troškovi poljoprivrede.

Vrh

Poljoprivreda

Objavljeno u veljači 2013.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhOstanite povezani

Facebook

  • PoljoprivredaEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?