Navigointipolku

Maatalous


EU:n yhteisellä maatalouspolitiikalla on useita tavoitteita: sen avulla turvataan elintarviketuotanto mutta myös suojellaan ympäristöä, tuotantoeläinten hyvinvointia ja maatalousyhteisöjen elinvoimaisuutta.

Avainasemassa laatu ja kestävyys

Parmesaanijuustoa © Van Parys Media

Alkuperäisellä parmesaanijuustolla on EU:n laatumerkki.

EU:n maatalouspolitiikka on muuttunut huomattavasti sitten 1960-luvun, sillä viljelijöitä on aina haluttu auttaa uusien haasteiden edessä. Tätä nykyä tavoitteina on

  • auttaa viljelijöitä tuottamaan eurooppalaisille kuluttajille riittävästi turvallisia ja laadukkaita elintarvikkeita (viljaa, lihaa, maitotuotteita, hedelmiä, vihanneksia), edistää maaseudun elinkeinoelämän monipuolistumista sekä varmistaa ympäristön ja tuotantoeläinten mahdollisimman korkeatasoinen suojelu.
  • edistää vapaaehtoisten laatumerkintöjen käyttöä elintarvikkeissa, jotta kuluttajat saavat tarvittavat tiedot tuotteiden valintaa varten. Laatumerkinnöillä voidaan osoittaa tuotteen maantieteellinen alkuperä ja perinteisten tai luonnonmukaisten ainesten ja valmistusmenetelmien käyttö. Merkinnät parantavat myös EU:n maataloustuotteiden kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.
  • tukea innovatiivista maataloutta ja elintarvikkeiden jalostusta, joita edistetään myös EU:n tutkimushankkeissa. Näin pyritään parantamaan tuottavuutta ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi viljelykasvien sivutuotteita ja jätteitä on alettu hyödyntää energiantuotannossa.
  • suosia kehitysmaita kauppasuhteissa rajoittamalla EU:n maataloustuotteiden vientitukia. Näin kehitysmaiden mahdollisuudet viedä omia maataloustuotteitaan EU:hun paranevat.
Torikauppaa © Bilderbox

Laaja tuotevalikoima ja kohtuulliset hinnat ovat EU:n maatalouspolitiikan perusperiaatteita.

Tulevat haasteet

Yksi suurimmista haasteista tulevaisuudessa on tarve kaksinkertaistaa maailman elintarviketuotanto vuoteen 2050 mennessä, koska väestö kasvaa ja hyväosaisemmat kuluttajat syövät entistä enemmän lihaa. Haasteellisuutta lisää se, että ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat näkyä (luonnon monimuotoisuus vähenee ja maaperän ja veden laatu heikentyy).

Nämä haasteet ja kansalaisten toiveet otettiin huomioon, kun EU:n maatalouspolitiikkaa uudistettiin vuonna 2013, ja painopiste siirrettiin seuraaville alueille:

  • ympäristöystävällisemmät viljelymenetelmät
  • innovointi, tutkimus ja tietämyksen levittäminen
  • oikeudenmukaisempi tukijärjestelmä
  • viljelijöiden aseman vahvistaminen elintarvikeketjussa.

Tärkeä osa EU:n budjettia

Maatalous on politiikan ala, jolla EU-maat ovat sopineet täysimääräisestä vastuun jakamisesta. Tämä koskee myös julkista rahoitusta: Maataloustuista vastaa EU, eivät yksittäiset jäsenmaat. 

Tarkoituksena on varmistaa turvallisten elintarvikkeiden luotettava tarjonta kaikille EU-kansalaisille. Samalla viljelijöitä autetaan uudenaikaistamaan tilojaan ja kohtaamaan uusia haasteita, kuten epäedulliset ilmasto-olosuhteet ja markkinoiden kriisit.

Maatalousmenojen osuus EU:n budjetista on selvästi pienentynyt: enimmillään se oli 1970-luvulla 70 %, kun se nykyisin on noin 40 %. Tämä heijastaa sitä, että EU:n muut vastuut ovat laajentuneet, ja osoittaa, että uudistuksilla on saatu aikaan kustannussäästöjä. Maatalouden määrärahat eivät ole kasvaneet, vaikka EU:hun on vuonna 2004 ja sen jälkeen liittynyt 13 uutta valtiota.

Sivun alkuun

Maatalous

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

  • Euroopan komissio – MaatalousEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.