Διαδρομή πλοήγησης

Γεωργία


Η κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς: βοηθά τους αγρότες όχι απλώς να παράγουν τρόφιμα, αλλά και να προστατεύουν το περιβάλλον, να βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων.

Σημασία στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα...

Τυρί παρμετζάνα © Van Parys Media

Η γνήσια παρμεζάνα σφραγίζεται με το σήμα ποιότητας της ΕΕ.

Η γεωργική πολιτική της ΕΕ έχει αλλάξει προσανατολισμό με την πάροδο του χρόνου, καθώς έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες στην Ευρώπη. Σήμερα, έμφαση δίνεται κυρίως στα εξής:

  • στο να μπορούν οι αγρότες να παράγουν επαρκώς ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα (δημητριακά, κρέας, γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά, κρασί...) για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, να συμβάλλουν σε μια διαφοροποιημένη αγροτική οικονομία και να μεριμνούν για το περιβάλλον και τα ζώα τους σύμφωνα με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα
  • στο να βοηθούν τους καταναλωτές να επιλέγουν τα τρόφιμά τους πλήρως ενημερωμένοι, μέσω προαιρετικών μηχανισμών σήμανσης ποιότητας ΕΕ. Η σήμανση αυτή – αναγραφή γεωγραφικής προέλευσης, χρήσης παραδοσιακών μεθόδων ή συστατικών (π.χ. βιολογικών) – βοηθά επίσης τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ να είναι ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αγορές
  • στην προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων (μέσω ευρωπαϊκών ερευνητικών σχεδίων) με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, π.χ. με τη χρήση γεωργικών υποπροϊόντων και αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας
  • στην οικοδόμηση σχέσεων θεμιτού εμπορίου με τις αναπτυσσόμενες χώρες – με τη μείωση των γεωργικών εξαγωγικών επιδοτήσεων της ΕΕ, κάτι που διευκολύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να πωλούν αυτά που παράγουν.
Αγορά © Bilderbox

Η ποικιλία επιλογών σε προσιτές τιμές αποτελεί θεμελιώδη αρχή της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ.

Μελλοντικές προοπτικές

Μια από τις προκλήσεις του μέλλοντος είναι η ανάγκη διπλασιασμού της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων μέχρι το 2050 για να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από την αύξηση του πληθυσμού και την αυξημένη κατανάλωση κρέατος από τους πλουσιότερους καταναλωτές, και παράλληλα η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (απώλεια βιοποικιλότητας, υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και του νερού).

Για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές αλλά και στις επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών, η γεωργική πολιτική της ΕΕ θα στραφεί από το 2013 κυρίως στα εξής:

  • βιώσιμες γεωργικές πρακτικές
  • καινοτομία, έρευνα και διάδοση γνώσεων
  • δικαιότερο σύστημα ενισχύσεων για τους Ευρωπαίους αγρότες.

Γιατί ένα τόσο μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ διατίθεται για τη στήριξη του γεωργικού τομέα;

Η διαχείριση της γεωργικής πολιτικής γίνεται πιο κεντρικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε σχέση με άλλους τομείς πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα που διαθέτει η κυβέρνηση της χώρας σας για τη γεωργία τα διαχειρίζεται η ΕΕ.

Ωστόσο, το μερίδιο των γεωργικών δαπανών στον προϋπολογισμό της ΕΕ έχουν μειωθεί σημαντικά (από το 70% τη δεκαετία του ’70 στο 40% περίπου σήμερα). Αυτό αντανακλά την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΕΕ σε άλλους τομείς και την εξοικονόμηση πόρων χάρη στις διάφορες μεταρρυθμίσεις. Από το 2004, η ΕΕ απέκτησε 12 νέα κράτη μέλη χωρίς να αυξηθούν καθόλου οι γεωργικές δαπάνες.

Αρχή σελίδας

Γεωργία

Δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓεωργίαEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;