Διαδρομή πλοήγησης

Γεωργία


Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας - η Κοινή Γεωργική Πολιτική - εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς: βοηθά τους αγρότες όχι απλώς να παράγουν τρόφιμα, αλλά και να προστατεύουν το περιβάλλον, να εξασφαλίζουν την καλή μεταχείριση των ζώων και να μεριμνούν για τη βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων.

Στόχος η ποιότητα και η βιωσιμότητα

Τυρί παρμεζάνα © Van Parys Media

Η γνήσια παρμεζάνα φέρει το σήμα ποιότητας της ΕΕ.

Από τη δεκαετία του 1960 η γεωργική πολιτική της ΕΕ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό βαθμό για να βοηθήσει τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. Σήμερα, έμφαση δίνεται κυρίως στα εξής:

  • στο να μπορούν οι αγρότες να παράγουν επαρκώς ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα (δημητριακά, κρέας, γαλακτοκομικά, φρούτα, οπωροκηπευτικά, κρασί...) για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, να συμβάλλουν σε μια διαφοροποιημένη αγροτική οικονομία και να φροντίζουν το περιβάλλον και τα ζώα τους εφαρμόζοντας τα αυστηρότερα δυνατά πρότυπα
  • στη διευκόλυνση των καταναλωτών να επιλέγουν τα τρόφιμά τους πλήρως ενημερωμένοι, μέσω προαιρετικών μηχανισμών σήμανσης ποιότητας ΕΕ. Η σήμανση αυτή – αναγραφή γεωγραφικής προέλευσης, χρήσης παραδοσιακών μεθόδων ή συστατικών (π.χ. βιολογικών) – συμβάλλει επίσης ώστε τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ να είναι ανταγωνιστικά στις παγκόσμιες αγορές.
  • στην προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της παραγωγής και της μεταποίησης τροφίμων (μέσω ευρωπαϊκών ερευνητικών σχεδίων) με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, π.χ. με τη χρήση γεωργικών υποπροϊόντων και αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας
  • στην οικοδόμηση σχέσεων θεμιτού εμπορίου με τις αναπτυσσόμενες χώρες – με την αναστολή των γεωργικών εξαγωγικών επιδοτήσεων και τη διευκόλυνση των αναπτυσσόμενων χωρών να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ.
Αγορά © Bilderbox

Η ποικιλία επιλογών σε προσιτές τιμές αποτελεί θεμελιώδη αρχή της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ.

Μελλοντικές προκλήσεις

Μερικές από τις προκλήσεις του μέλλοντος είναι η ανάγκη διπλασιασμού της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων μέχρι το 2050 για να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν από την αύξηση του πληθυσμού και την αυξημένη κατανάλωση κρέατος από τους πλουσιότερους καταναλωτές, και να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (απώλεια βιοποικιλότητας, υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και του νερού).

Για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές αλλά και στις επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών, οι μεταρρυθμίσεις του 2013 μετατόπισαν το επίκεντρο της γεωργικής πολιτικής στα εξής:

  • πιο φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές πρακτικές
  • καινοτομία, έρευνα και διάδοση γνώσεων
  • δικαιότερο σύστημα ενισχύσεων για τους αγρότες.
  • ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην τροφική αλυσίδα.

Ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ

Η γεωργία είναι ένας τομέας πολιτικής όπου οι χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να μοιράζονται πλήρως την ευθύνη - παράλληλα με τη συγκέντρωση ενός μεγάλου μεριδίου δημόσιας χρηματοδότησης. Έτσι, αντί η διαχείριση των γεωργικών δαπανών να γίνεται από κάθε επιμέρους χώρα, γίνεται από την ΕΕ. 

Στόχος είναι η ασφάλεια και επάρκεια των τροφίμων για τους Ευρωπαίους σε όλα τα κράτη μέλη. Παράλληλα, οι γεωργοί λαμβάνουν βοήθεια για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους και την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως οι δυσμενείς κλιματικές συνθήκες και οι κρίσεις της αγοράς.

Το μερίδιο των γεωργικών δαπανών στον προϋπολογισμό της ΕΕ έχει μειωθεί σημαντικά (από σχεδόν 70% τη δεκαετία του ’70 σε 40% περίπου σήμερα). Αυτό αντανακλά τόσο την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΕΕ σε άλλους τομείς όσο και την εξοικονόμηση πόρων χάρη στις μεταρρυθμίσεις. Από το 2004 και εντεύθεν, η ΕΕ απέκτησε 13 νέα κράτη μέλη χωρίς να αυξηθούν καθόλου οι γεωργικές δαπάνες.

Αρχή σελίδας

Γεωργία

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓεωργίαEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;