Landbrug


EU's fælles landbrugspolitik har en række formål: den skal ikke kun hjælpe landmændene med at producere fødevarer, men også beskytte miljøet og dyrevelfærden og bidrage til levedygtige landdistrikter.

Fokus på kvalitet og bæredygtighed

Parmesanost © Van Pays Media

Ægte parmesanost bærer EU's kvalitetsmærke.

EU's landbrugspolitik har udviklet sig betydeligt siden 1960'erne for at hjælpe landmændene med at klare nye udfordringer. I dag sigter politikken mod at:

  • sætte landmændene i stand til at producere tilstrækkelig sikker og god mad (korn, kød, mælkeprodukter, frugt, grøntsager, vin m.m.) til de europæiske forbrugere, bidrage til en diversificeret økonomi i landdistrikterne og anvende de højeste standarder for omsorg for miljøet og husdyrene
  • hjælpe forbrugerne med at træffe kvalificerede valg, når de køber fødevarer, gennem frivillige EU-kvalitetsmærkningsordninger. Disse mærker, der angiver geografisk oprindelse, anvendelse af traditionelle ingredienser eller metoder (herunder økologisk fremstilling), hjælper også med at gøre europæiske landbrugsprodukter konkurrencedygtige på verdensmarkedet
  • styrker innovationen i landbrug og fødevarefremstilling (med støtte fra EU-forskningsprogrammer) for at øge produktiviteten og mindske miljøpåvirkninger, f.eks. ved at anvende bi- og affaldsprodukter af afgrøder til at fremstille energi
  • støtter fairtrade-forbindelser med udviklingslandene – ved at mindske EU's landbrugseksportstøtte, så udviklingslandene bedre kan eksportere deres produkter til EU.
Marked © Bilderbox

Et alsidigt udbud til rimelige priser er et grundprincip for EU's landbrugspolitik.

Klædt på til fremtiden

De vigtige udfordringer bliver blandt andet, at verdens fødevareproduktion skal fordobles inden 2050 for at sikre mad til en voksende befolkning og rigere forbrugere, der spiser mere kød, og samtidig tackle konsekvenserne af klimaforandringerne (tab af biodiversitet, forringelse af jordbundsforhold og vandkvalitet).

For at tage disse udfordringer op og imødekomme EU-borgernes ønsker ændrede vores reformer i 2013 landbrugspolitikkens fokus i retning af:

  • grønnere landbrugsmetoder
  • innovation, forskning og videndeling
  • et mere retfærdigt støttesystem for landmændene
  • en stærkere position for landmænd i fødevarekæden.

En vigtig del af EU's budget

Landbrug er et politikområde, hvor EU-landene er blevet enige om at dele ansvaret fuldt ud – og finansiere en stor del af udgifterne med offentlige midler. Så i stedet for at lade hver enkelt land bære landbrugsudgifterne forvaltes de af EU 

Tanken er at sikre stabile og sikre fødevareforsyninger for folk i alle medlemslande. Samtidig bør landmænd få hjælp til at modernisere deres bedrifter og klare udfordringer som ugunstige klimaforhold og markedskriser.

Landbrugsudgifternes andel af EU's budget er faldet brat fra rekorden i 1970'erne på næsten 70 % til omkring 40 % i dag. Det beror på, at EU's andre ansvarsområder er vokset, og at man har mindsket udgifterne gennem reformer. Siden 2004 har EU taget imod 13 nye medlemslande uden at øge landbrugsudgifterne.

Til toppen

Landbrug

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

  • Europa-Kommissionen – LandbrugEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?