Landbrug


EU's fælles landbrugspolitik skal ikke kun hjælpe landmændene med at producere fødevarer. Den skal også beskytte miljøet, sikre en bedre dyrevelfærd og bidrage til levedygtige landdistrikter.

Fokus på kvalitet frem for kvantitet…

Parmesanost © Van Parys Media

Ægte parmesanost bærer EU's kvalitetsmærke.

EU's landbrugspolitik har skiftet fokus i årenes løb, i takt med at forudsætningerne har ændret sig. I dag sigter politikken mod at:

  • sætte landbrugeren i stand til at producere tilstrækkelig sikker og god mad (korn, kød, mælkeprodukter, frugt, grøntsager, vin m.m.), bidrage til en diversificeret økonomi i landdistrikterne og passe godt på miljø og dyr
  • hjælpe forbrugerne med at træffe kvalificerede valg, når de køber fødevarer, gennem frivillige kvalitetsmærkningsordninger – disse mærker, der angiver geografisk oprindelse, anvendelse af traditionelle ingredienser eller metoder (herunder økologisk fremstilling), hjælper også med at gøre europæiske landbrugsprodukter konkurrencedygtige på verdensmarkedet
  • styrke innovationen i landbrug og fødevarefremstilling – med støtte fra EU-forskningsprogrammer – for at øge produktiviteten og mindske miljøpåvirkninger, f.eks. ved at anvende bi- og affaldsprodukter af afgrøder til at fremstille energi
  • støtte fairtrade-forbindelser med udviklingslandene – ved at mindske EU's landbrugseksportstøtte, så udviklingslandene bedre kan sælge deres produkter.
Marked © Bilderbox

Et alsidigt udbud til rimelige priser er et grundprincip for EU's landbrugspolitik.

Klædt på til fremtiden

De vigtige udfordringer bliver blandt andet, at verdens fødevareproduktion skal fordobles inden 2050 for at sikre mad til en voksende befolkning og rigere forbrugere, der spiser mere kød, og samtidig tackle konsekvenserne af klimaforandringerne (tab af biodiversitet, forringelse af jordbundsforhold og vandkvalitet.)

For at tage hånd om disse udfordringer og imødekomme EU-borgernes ønsker vil landbrugspolitikken fra og med 2013 have større fokus på:

  • bæredygtige landbrugsmetoder
  • innovation, forskning og videndeling
  • et mere retfærdigt støttesystem for europæiske landbrugere.

Hvorfor går så stor en del af EU-budgettet til landbrugsstøtte?

Landbrugspolitikken er mere centralt forvaltet på EU-plan end andre politikområder. Det vil sige, at de penge, som din nationale regering ville have brugt på landbruget, i stedet forvaltes af EU.

Alligevel er landbrugsudgifternes andel af EU-budgettet mindsket kraftigt (fra at være oppe på næsten 70 % i 1970'erne til ca. 40 % i dag). Det beror på, at EU's andre ansvarsområder er vokset, og at man gennem reformer har mindsket udgifterne. Siden 2004 har EU taget imod 12 nye medlemslande uden at øge landbrugsudgifterne.

Til toppen

Landbrug

Udgivet i februar 2013

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

  • Europa-Kommissionen – LandbrugEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?