Zemědělství


Společná zemědělská politika EU slouží mnoha účelům: Nejen, že pomáhá zemědělcům produkovat potraviny, ale také chrání životní prostředí, zlepšuje životní podmínky zvířat a udržuje životaschopnost venkova.

Prioritou je kvalita, nikoli pouze množství

Sýr parmezán © Van Parys Media

Pravý parmezánský sýr si zaslouží značku jakosti EU.

Zaměření zemědělské politiky EU se spolu s měnícími se podmínkami v průběhu let posunulo. Její současnými prioritami je:

  • Umožnit zemědělcům produkovat dostatečné množství bezpečných a vysoce kvalitních potravin (obilovin, masa, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, vína...) pro evropské spotřebitele, přispívat do diverzifikovaného hospodářství venkovských oblastí a pečovat o životní prostředí a hospodářská zvířata podle nejvyšších standardů.
  • Podporovat informovaná rozhodnutí spotřebitelů o tom, jaké potraviny budou nakupovat – prostřednictvím dobrovolných evropských programů označení kvality. Takové označení (zeměpisného původu, použití tradičních složek či metod včetně ekologických) také pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost evropských zemědělských produktů na světových trzích.
  • Podporovat inovace v zemědělství a v potravinářském průmyslu (s pomocí výzkumných projektů EU) zaměřené na zvýšení produktivity a snížení dopadů na životní prostředí, např. využíváním vedlejších a odpadních produktů k výrobě energie.
  • Podporovat spravedlivé obchodní vztahy s rozvojovými zeměmi — konkrétně snižováním vývozních dotací, což rozvojovým zemím usnadňuje odbyt jejich produktů.
Tržiště © Bilderbox

Zajištění širokého sortumentu za přiměřené ceny patří k základním zásadám zemědělské politiky EU.

Budoucnost zemědělské politiky EU

Do roku 2050 bude například nutné zdvojnásobit světovou produkci potravin, aby se zohlednil nárůst světové populace a uspokojila zvýšená poptávka po mase ze strany movitějších spotřebitelů. Zároveň s tím bude třeba řešit dopady změny klimatu (ztrátu biologické rozmanitosti a zhoršující se kvalitu vody a půdy).

V tomto kontextu a v reakci na přání evropských občanů se zaměření zemědělské politiky EU od roku 2013 přesouvá více na:

  • udržitelnost zemědělské praxe
  • inovace, výzkum a šíření poznatků
  • spravedlivější systém podpory pro evropské zemědělce.

Proč jde velká část rozpočtu právě na podporu zemědělských podniků

Zemědělská politika je řízena centrálně, a to více, než ostatní politické oblasti. To znamená, že zemědělské výdaje, které by jinak vynakládaly vlády jednotlivých států, jsou řízeny na evropské úrovni.

Podíl zemědělských výdajů na rozpočtu EU se nicméně výrazně snížil (z téměř 70 % v 70. letech 20. století na dnešních přibližně 40 %). Tento pokles odráží jednak rozšíření odpovědnosti EU na další oblasti a jednak úspory vyplývající z reforem. Od roku 2004 se navíc k EU připojilo 12 nových členských zemí, aniž by to v oblasti zemědělství způsobilo nárůst výdajů.

Začátek stránky

Zemědělství

Vydáno v únoru 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

  • Evropská komise – ZemědělstvíEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?