Zemědělství


Zemědělská politika EU – čili společná zemědělská politika – slouží mnoha účelům: Nejen, že pomáhá zemědělcům produkovat potraviny, ale také chrání životní prostředí, zlepšuje životní podmínky zvířat a udržuje životaschopnost venkova.

Zaměření na kvalitu & udržitelnost

Sýr parmezán © Van Parys Media

Pravý parmezánský sýr si zaslouží značku jakosti EU.

Zemědělská politika EU se od roku 60. let minulého století výrazně rozvinula a pomáhá zemědělcům čelit novým výzvám. Její současnými prioritami je:

  • Umožnit zemědělcům produkovat dostatečné množství bezpečných a vysoce kvalitních potravin (obilovin, masa, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, vína...) pro evropské spotřebitele, přispívat do diverzifikovaného hospodářství venkovských oblastí a pečovat o životní prostředíhospodářská zvířata podle nejvyšších standardů.
  • Podporovat informovaná rozhodnutí spotřebitelů o tom, jaké potraviny budou nakupovat – prostřednictvím dobrovolných evropských programů označení kvality. Takové označení (zeměpisného původu, použití tradičních složek či metod včetně ekologických) také pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost evropských zemědělských produktů na světových trzích.
  • Podporovat inovace v zemědělství a v potravinářském průmyslu (s pomocí výzkumných projektů EU) zaměřené na zvýšení produktivity a snížení dopadů na životní prostředí, např. využíváním vedlejších a odpadních produktů k výrobě energie.
  • Podporovat spravedlivé obchodní vztahy s rozvojovými zeměmi — konkrétně rušením vývozních dotací a usnadněním odbytu produktů z rozvojových zemím v EU.
Trh © Bilderbox

Zajištění širokého sortimentu za přiměřené ceny patří k základním zásadám zemědělské politiky EU.

Budoucnost zemědělské politiky EU

Do roku 2050 bude například nutné zdvojnásobit světovou produkci potravin, aby se zohlednil nárůst světové populace a uspokojila zvýšená poptávka po mase ze strany movitějších spotřebitelů. Zároveň s tím bude třeba řešit dopady změny klimatu (ztrátu biologické rozmanitosti a zhoršující se kvalitu vody a půdy).

V tomto kontextu a v reakci na přání evropských občanů se zaměření zemědělské politiky EU od roku 2013 přesouvá více na:

  • ekologičtější zemědělské postupy
  • inovace, výzkum a šíření poznatků
  • spravedlivější systém podpory pro zemědělce
  • silnější postavení zemědělců v potravinovém řetězci.

Významná složka rozpočtu EU

Zemědělství je jednou z oblastí politiky, ve kterých se země EU dohodly plně sdílet odpovědnost – a také velkou část společných peněz. Prostředky na zemědělství rozděluje Evropská unie a nikoli již samy členské země. 

Záměrem je spolehlivě zajistit zásobování potravinami ve všech členských státech. Zemědělci zároveň dostávají pomoc na modernizaci a na řešení problémů, jako jsou nepříznivé klimatické podmínky nebo nepříznivý vývoj na trhu.

Podíl výdajů vynaložených z rozpočtu EU na zemědělství se však postupně výrazně snížil: z téměř 70 % v 70. letech 20. století na současných asi 40 %. Tento pokles odráží jednak rozšíření odpovědnosti EU na další oblasti a jednak úspory vyplývající z reforem. Od roku 2004 se navíc k EU připojilo 13 nových členských zemí, aniž by to v oblasti zemědělství způsobilo nárůst výdajů.

Začátek stránky

Zemědělství

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

  • Evropská komise – ZemědělstvíEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?