Pravno obvestilo | Piškotki | O portalu EUROPA | Išči | Kontakt
Lizbonska pogodbaPreskočite vrstico z izbiro jezika (tipka za bližnjico=2)
EUROPA > Lizbonska pogodba > Evropa gre v 21. stoletje
Evropa gre v 21. stoletjeEvropa gre v 21. stoletje

Za Evropo 21. stoletja

Dojenčki v krogu ponazarjajo simbol EU

V 50 letih sta se Evropa in svet spremenila.

V globaliziranem in stalno spreminjajočem se svetu se mora Evropa bolj kot kdajkoli prej spopadati z novimi izzivi. Globalizacija gospodarstva, demografski razvoj, podnebne spremembe, oskrba z energijo ali nove grožnje na področju varnosti so vprašanja 21. stoletja.

Države članice se ne morejo več same spopadati s temi vprašanji, ki ne poznajo meddržavnih meja. Le s skupnimi napori na evropski ravni lahko najdemo rešitve za vprašanja, ki so pomembna za državljane. Vendar se mora Evropa modernizirati. Potrebuje učinkovita in dosledna orodja, ki so prilagojena razširjeni Evropski uniji 27 držav članic in hitrim spremembam v današnjem svetu. Prenoviti je treba tudi temeljna pravila, ki urejajo skupno življenje v Evropski uniji.

Prav to je predmet pogodbe, ki so jo 13. decembra 2007 podpisali v Lizboni. Voditelji držav in vlad so soglasno potrdili nova pravila, ki urejajo obseg in način delovanja Evropske unije v prihodnosti. Pri tem so upoštevali politični, gospodarski in družbeni razvoj ter poskušali izpolniti želje in pričakovanja Evropejcev. Lizbonska pogodba tako omogoča prilagoditev evropskih institucij in njihovih metod dela, krepi demokratično legitimnost in utrjuje temeljne vrednote Evropske unije.

Lizbonska pogodba je plod pogajanj med državami članicami na medvladni konferenci. Evropska komisija in Evropski parlament sta sodelovala pri delu medvladne konference. Pogodbo je ratificiralo vseh 27 držav članic, ki so izbrale način ratifikacije v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

V skladu s členom 6 Lizbonske pogodbe je ta začela veljati 1. decembra 2009.

Pravno obvestilo | Piškotki | O portalu EUROPA | Išči | Kontakt | Na vrh