Правна информация | Бисквитки | За EUROPA | Търсене | За контакти
Договор от ЛисабонSkip language selection bar (shortcut key=2)
EUROPA > Договор от Лисабон > Европа в 21-ви век
Европа в 21-ви векЕвропа в 21-ви век

За Европа от 21-ви век

Емблемата на ЕС, образувана от поставени в кръг бебета

За 50 години Европа и светът се промениха.

Днес повече от всякога, в един постоянно променящ се глобализиран свят, Европа е изправена пред нови изпитания. Глобализирането на икономиката, демографските промени, изменението на климата, снабдяването с енергия, както и новите заплахи за сигурността са предизвикателствата, с които трябва да се справи Европа от 21-ви век.

Страните членки вече не са в състояние сами да направят това поради трансграничния характер на тези проблеми. Едно колективно усилие в европейски мащаб ще позволи да ги посрещнем и да отговорим на опасенията на гражданите. Въпреки това Европа трябва да се модернизира, за да отговори на тези предизвикателства. Тя трябва да разполага с ефикасни и подходящи средства, приспособени не само към функционирането на наскоро нарасналия от 15 до 27 държави-членки Съюз, но също и към бързите промени в света. Затова правилата за съвместен живот в договорите трябва да бъдат обновени.

Това е целта на договора, подписан на 13 октомври 2007 г. в Лисабон. Като взеха под внимание политическите, икономическите и социални промени и стремейки се да отговорят на желанията на европейците, държавните и правителствени ръководители се споразумяха за нови правила относно обхвата и формите на бъдещите действия на Съюза. Договорът от Лисабон позволява адаптиране на европейските институции и техните методи на работа, засилване на демократичната легитимност на Съюза и заздравяване на устоите на основните ценности.

Договорът от Лисабон е плод на преговорите между страните членки на междуправителствена конференция. Европейската комисия и Парламентът участваха в работата на междуправителствената конференция. Договорът бе ратифициран от всяка от 27-те държави-членки. Всяка страна членка сама избра начина на ратифициране съгласно конституционните си правила.

Договорът от Лисабон влезе в сила на 1 декември 2009 г. съгласно член 6 от него.

Правна информация | Бисквитки | За EUROPA | Търсене | За контакти | Начало на страницата