Právne upozornenie | Súbory cookies | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt
Lisabonská zmluvaPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2)
EUROPA > Lisabonská zmluva > Úplné znenie zmluvy
Cesta Európy do 21. storočiaCesta Európy do 21. storočia

Úplné znenie zmluvy

Vybrané stránky zmluvy k nahliadnutiu

Lisabonská zmluva zmení a doplní znenie dvoch základných zmlúv EÚ, Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Druhá z menovaných dostane nový názov – Zmluva o fungovaní Európskej únie. Súčasťou Lisabonskej zmluvy bude aj niekoľko protokolov a vyhlásení.

Lisabonská zmluva

Objednajte si výtlačok Lisabonskej zmluvy alebo si text stiahnite vo formáte PDF

K dispozícii je aj konsolidované (úplné) znenie dvoch základných zmlúv so zapracovanými zmenami a doplneniami, ktoré vyplývajú z príslušných článkov Lisabonskej zmluvy.

Konsolidované verzie zmlúv, v znení zmenenom a doplnenom Lisabonskou zmluvou

Objednajte si výtlačok alebo si stiahnite konsolidované znenie zmlúv vo formáte PDF

Právne upozornenie | Súbory cookies | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok