Juridisk meddelelse | Cookies | Om EUROPA | Søgning | Kontakt
LissabontraktatenSpring bjælke med sprogvalg over (genvejstast=2)
EUROPA > Lissabontraktaten > Traktatens fulde ordlyd
EU gearet til det 21. århundredeEU gearet til det 21. århundrede

Traktatens fulde ordlyd

Nogle sider i traktaten

Lissabontraktaten ændrer EU's to vigtigste traktater, nemlig traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten). EF-traktaten bliver omdøbt til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten). Der er også knyttet en række protokoller og erklæringer til traktaten.

Lissabontraktaten

Bestil et eksemplar af den trykte udgave af Lissabontraktaten eller download teksten i pdf-format

De to grundlæggende traktater findes også i en konsolideret udgave, hvor de ændringer, der er angivet i Lissabontraktatens artikler, er indarbejdet.

Konsoliderede udgaver af traktaterne som ændret ved Lissabontraktaten

Bestil et eksemplar af den konsoliderede udgave i trykt form eller download den i pdf-format

Juridisk meddelelse | Cookies | Om EUROPA | Søgning | Kontakt | Sidens top