RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Transportul interior de mărfuri periculoase

Un regim comun pentru toate aspectele transportului interior rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase în Uniunea Europeană (UE).

ACT

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase.

SINTEZĂ

Această directivă se aplică transportului rutier, feroviar sau pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase în ţările Uniunii Europene (UE) sau între mai multe ţări.

Directiva nu se aplică transportului de mărfuri periculoase realizat cu:

  • vehicule, vagoane sau nave aparţinând forţelor armate sau aflate sub răspunderea acestora;
  • nave maritime pe căi navigabile maritime care fac parte din căile navigabile interioare;
  • feriboturi care traversează numai căi navigabile interioare sau un port;
  • efectuat integral în perimetrul unei zone închise.

Ţările UE au dreptul de a reglementa sau de a interzice transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul propriu, strict din alte motive decât cele care ţin de siguranţă în timpul transportului. De asemenea, ele pot stabili cerinţe specifice de siguranţă pentru transportul naţional şi internaţional de mărfuri periculoase pe teritoriul lor în ceea ce priveşte:

  • transportul de mărfuri periculoase realizat cu vehicule, vagoane sau nave destinate căilor navigabile interioare, care nu face obiectul acestei directive;
  • în cazuri justificate, utilizarea unor rute prestabilite, inclusiv utilizarea unor moduri de transport prestabilite;
  • normele speciale pentru transportul de mărfuri periculoase în trenuri de călători.

Transportul internaţional de mărfuri periculoase este reglementat prin acorduri internaţionale: ADR *, RID * şi ADN *. Aceste norme ar trebui, de asemenea, să fie extinse la transportul naţional pentru a armoniza în întreaga Comunitate condiţiile în care sunt transportate mărfurile periculoase şi pentru a asigura funcţionarea adecvată a pieţei comune în domeniul transporturilor. Anexele directivei se referă la textele acestor acorduri.

ADR, RID şi ADN au elaborat o listă cu mărfurile periculoase, indicând dacă transportul acestora este interzis sau nu şi definind cerinţele pentru transportul lor, în cazul în care acesta este autorizat. Ţările UE pot solicita derogări temporare în anumite condiţii.

Context

UE a stabilit regulamente pentru transportul rutier şi feroviar al mărfurilor periculoase pentru mai mulţi ani, care au permis aplicarea normelor ADR şi RID. Directivele 94/55/CE şi 96/49/CE sunt abrogate şi înlocuite de această directivă. Directiva 96/35/CE privind desemnarea şi calificarea profesională a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar şi pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase este, de asemenea, abrogată.

Termeni-cheie ai actului
  • ADR: Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.
  • RID: Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase, care figurează în anexa C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), încheiată la Vilnius la 3 iunie 1999.
  • ADN: Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare, încheiat la Geneva la 26 mai 2000.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Directiva 2008/68/CE

20.10.2008

30.6.2009

JO L 260, 30.9.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 2008/68/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ULTIMELE MODIFICĂRI ALE ANEXELOR:

Anexa I, Secţiunea I.3, Anexa II, Secţiunea II.3 şi Anexa III, Secţiunea III.3
Decizia 2011/26/UE [Jurnalul Oficial L 13, 18.1.2011].

Ultima actualizare: 24.02.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii