RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vodná doprava

Doprava

Vodná doprava zahŕňa námornú dopravu a vnútrozemskú vodnú dopravu. Európska únia podporuje rôznymi aktivitami rast v oblasti námornej dopravy, napríklad prostredníctvom modernizácie infraštruktúry alebo harmonizácie zariadení a postupov. Súčasne je prioritou zvýšenie bezpečnosti námornej dopravy a ochrana morského prostredia.
Je potrebné širšie využiť významný potenciál riečnej dopravy. Táto doprava ponúka výhody v podobe zníženia dopravy na cestách. EÚ sa zaviazala vdýchnuť do tohto odvetvia nový život najmä prostredníctvom akčného programu NAIADES.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok