RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Transport wodny

Transport

Transport wodny obejmuje transport morski oraz żeglugę śródlądową. Unia Europejska zachęca do rozwoju transportu morskiego poprzez szereg działań, takich jak modernizacja infrastruktury lub harmonizacja wyposażenia i procedur. Priorytetowe znaczenie ma także poprawa bezpieczeństwa na morzu oraz ochrona środowiska morskiego.
Znaczący potencjał transportu rzecznego nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Jego zaletą jest możliwość ograniczenia skali ruchu na drogach. UE angażuje się w ożywienie tego sektora, szczególnie w ramach programu działania NAIADES.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony