RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Scheepvaart

Vervoer

Onder het beleidsgebied scheepvaart vallen zowel de zeescheepvaart als de binnenvaart. De Europese Unie stimuleert de groei van de scheepvaart door middel van een aantal acties, zoals de modernisering van de infrastructuur en de harmonisatie van installaties en procedures. Maar ook de versterking van de veiligheid op zee en de bescherming van het mariene milieu zijn belangrijke prioriteiten.
De binnenvaart biedt een zeer groot potentieel dat nog maar in geringe mate wordt benut. Het voordeel van deze vervoerswijze is dat de druk op het wegvervoer deels wordt verlicht. De Unie verbindt zich ertoe de activiteiten binnen deze sector een nieuwe impuls te geven met name via het actieplan Naïades.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven