RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vandvejstransport

Transport

Vandvejstransport dækker over søfart og indlandsskibsfart. EU stimulerer væksten inden for søfart gennem en række foranstaltninger, bl.a. modernisering af infrastruktur og harmonisering af udstyr og procedurer. Forbedring af sikkerheden til søs og beskyttelse af havmiljøet prioriteres ligeledes.
I transport ad indre vandveje ligger der et stort potentiale, der dog endnu kun udnyttes i begrænset omfang. Den har til fordel at reducere vejtransporten og dermed aflaste trafikken på land. EU tager sigte på at sætte ny gang i aktiviteterne i denne sektor navnlig gennem handlingsprogrammet Naiades.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top