RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vodní doprava

Doprava

Vodní doprava zahrnuje námořní dopravu a vnitrozemskou plavbu. Evropská unie podporuje růst v námořní dopravě pomocí řady opatření, jako je modernizace infrastruktury nebo harmonizace zařízení a postupů. Prioritami jsou i zlepšení námořní bezpečnosti a ochrana mořského prostředí.
Přesto je ještě zapotřebí využít značný potenciál říční dopravy. Nabízí výhodu snížení objemu dopravy na silnicích. EU se zavázala k tomu, že do tohoto odvětví vdechne nový život, zejména pomocí akčního programu NAIADES.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky