RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Воден транспорт

Транспорт

Водният транспорт обхваща морския транспорт и навигацията по вътрешните водни пътища. Европейският съюз насърчава ръста при морския транспорт чрез редица мерки, като например, модернизация на инфраструктурите или хармонизация на оборудването и процедурите. Приоритетни са и подобряването на морската безопасност и опазването на морската околна среда.
Значителният потенциал на речния транспорт до голяма степен предстои да бъде обхванат. Той предлага предимството за намаляване на количеството на трафика по пътищата. ЕС се е ангажирал да вдъхне нов живот на отрасъла, особено чрез програмата от мерки Naiades.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата