RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Transporter, energi och miljö

Transporter

Transporter står för över en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Europeiska unionen. För att minska dem, bland annat inom ramen för Kyotoprotokollet, krävs forskning och alternativa lösningar måste införas, särskilt inom vägsektorn. Unionen har därför utarbetat en politik för främjande av biodrivmedel och minskning av utsläppen inom väg- och lufttransporter. Sjötransporter utgör också ett problem i fråga om havsföroreningar och EU gör insatser för att begränsa föroreningar från fartyg och bestraffa olagligt beteende.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början