RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Doprava, energetika a životné prostredie

Doprava

Doprava je zdrojom takmer jednej tretiny celkových emisií skleníkových plynov v Európskej únii. Ich zníženie, najmä v kontexte Kjótskeho protokolu, si vyžaduje výskum a zavedenie alternatívnych riešení predovšetkým v oblasti cestnej dopravy. Únia preto definovala politiku zameranú na podporu biopalív a zníženie emisií v cestnej i leteckej doprave. Lodná doprava súčasne prináša problém znečistenia morí. Únia sa snaží obmedziť znečistenie spôsobené plavidlami, ako aj trestať škodlivé konanie.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok