RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Transport, energie şi mediu

Transport

Transporturile sunt la originea a aproape o treime din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană. Reducerea acestor emisii, în special în contextul Protocolului de la Kyoto, necesită cercetare şi introducerea unor soluţii alternative, îndeosebi în sectorul transportului rutier. De aceea, Uniunea a definit o politică de promovare a biocarburanţilor şi de reducere a emisiilor generate de transportul rutier şi cel aerian. De asemenea, în cazul transportului maritim, există problema poluării marine. Uniunea intervine pentru a limita poluarea cauzată de nave, precum şi pentru a sancţiona comportamentele răuvoitoare.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii