RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Liikenne, energia ja ympäristö

Liikenne

Liikenne aiheuttaa lähes kolmasosan Euroopan unionin kasvihuonepäästöistä. Päästöjen vähentäminen muun muassa Kioton pöytäkirjan vaatimusten mukaisesti edellyttää tutkimustyötä ja vaihtoehtoisten ratkaisujen käyttöönottoa ennen kaikkea tieliikenteessä. Euroopan unioni on tästä syystä laatinut politiikan, jolla tuetaan biopolttoaineita sekä vähennetään tie- ja ilmaliikenteen päästöjä. Meriliikenne aiheuttaa meren pilaantumista. Euroopan unioni toteuttaa toimenpiteitä alusten aiheuttaman saastumisen vähentämiseksi ja seuraamusten langettamiseksi haitallisista toimintatavoista.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun