RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Transport, energi og miljø

Transport

Transportsektoren står for næsten en tredjedel af den samlede drivhusgasudledning i EU. Da drivhusgasudledningen skal nedbringes ifølge Kyotoaftalen, er det påkrævet at udvikle og indføre alternative løsninger, særligt inden for vejtransport. EU har derfor vedtaget en politik til fremme af biobrændstoffer og emissionsreduktioner i vej- og lufttransport. Søtransporten skaber ligeledes problemer med havforurening, og EU griber ind for at begrænse forureningen fra skibe samt for at straffe uansvarlig adfærd.

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top