RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Doprava, energie a životní prostředí

Doprava

Doprava je zdrojem téměř jedné třetiny celkových emisí skleníkových plynů v Evropské unii. Pro jejich snížení, zejména v kontextu Kjótského protokolu, je nutný výzkum a zavedení alternativních řešení, konkrétně v oblasti silniční dopravy. Unie tak definovala politiku na podporu biopaliv a snížení emisí v silniční a letecké dopravě. Lodní doprava představuje také problém znečištění moří. Unie zasahuje, aby omezila znečištění způsobené plavidly a aby trestala zlovolné chování.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky