RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Транспорт, енергетика и околна среда

Транспорт

Транспортът е източник на почти една трета от общите емисии от парникови газове на Европейския съюз. Намаляването им, особено в контекста на Протокола от Киото, изисква изследователска дейност и въвеждане на алтернативни решения, особено в сектора на сухопътния транспорт. Затова Съюзът е дефинирал политика за насърчаване на биогоривата и намаляване на емисиите в сухопътния и въздушния транспорт. Корабоплаването също представлява проблем за морското замърсяване. Съюзът се намесва за ограничаване на замърсяването, причинено от съдовете, както и за санкциониране на безотговорно поведение.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата