RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Veszélyes áruk szárazföldi szállítása

Az irányelv a veszélyes áruk szárazföldi szállításának valamennyi vonatkozását szabályozó egységes rendszert hoz létre, amely az Európai Unió területén belüli közúti, vasúti és belvízi szállításra vonatkozó rendelkezéseket is magában foglalja.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve (2008. szeptember 24.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv a veszélyes áruknak a tagállamokon belül vagy a különböző tagállamok között közúton, vasúton vagy belvízen történő szállítására vonatkozik.

Az irányelvet nem kell alkalmazni, ha a veszélyes áru szállítását:

  • a fegyveres erők tulajdonában lévő vagy felelősségi körébe tartozó járművön, vasúti kocsin vagy hajón végzik;
  • egyben belvízi útnak is minősülő tengeri vízi úton közlekedő tengerjáró hajón végzik;
  • a belvízi úton, illetve a kikötő területén csupán átkelő kompon végzik;
  • teljes egészében egy körülzárt terület határain belül végzik.

A tagállamok, szigorúan a szállítás alatti biztonságon kívüli okokból, szabályozhatják vagy megtilthatják a veszélyes áruk területükön történő szállítását. A tagállamok jogosultak arra, hogy saját területükre vonatkozóan különös biztonsági követelményeket írjanak elő a veszélyes áruk országhatáron belüli és nemzetközi szállítására az alábbiak tekintetében:

  • az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó járművekkel, vasúti kocsikkal és belvízi hajókkal történő veszélyesáru-szállítás;
  • indokolt esetben az előírt útvonalak, beleértve az előírt közlekedési eszközök használata;
  • a személyvonatokon történő veszélyesáru-szállításra vonatkozó különös szabályok.

A veszélyes áruk nemzetközi szállítását nemzetközi megállapodások szabályozzák: az ADR *, a RID * és az ADN *. Annak érdekében, hogy a Közösségen belül a veszélyes áruk szállítása összehangolt feltételek mellett történhessen, továbbá a közös szállítási piac megfelelő működésének biztosítása céljából, ezeket a szabályokat ki kell terjeszteni az országhatárokon belüli szállításra is. Az irányelv mellékletei hivatkozásokat tartalmaznak ezen megállapodások szövegére vonatkozóan.

Az ADR, a RID és az ADN felsorolja a veszélyes árukat, feltünteti, hogy azok szállítása tilos-e vagy sem, illetve amennyiben engedélyezett a szállításuk, meghatározza a szállításra vonatkozó követelményeket. A tagállamok kérhetik, hogy bizonyos feltételek esetén átmenetileg eltérhessenek az irányelv rendelkezéseitől.

Háttér

A Közösségben több éve egységes rendelkezések vannak érvényben a veszélyes áruk közúton és vasúton történő szállítására, amelyek előírják az ADR és a RID szabályainak alkalmazását. A 94/55/EK és a 96/49/EK irányelv hatályát veszti, és felváltja ez az irányelv. Szintén hatályát veszti a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről szóló 96/35/EK irányelv.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • ADR: az 1957. szeptember 30-án Genfben megkötött, a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.
  • RID: az 1999. június 3-án Vilniusban megkötött nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény (COTIF) C. függelékében foglalt, a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat.
  • ADN: a 2000. május 26-án Genfben megkötött, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2008/68/EK irányelv

2008.10.20.

2009.6.30.

HL L 260., 2008.9.30.

A 2008/68/EK irányelv későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg csak tájékoztatásul szolgál.

A MELLÉKLETEK LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁSAI:

Az I. melléklet I.3. szakasza, a II. melléklet II.3 szakasza és a III. melléklet III.3. szakasza
2011/26/EU határozat [Hivatalos Lap L 13., 2011.1.18.].

Utolsó frissítés: 24.02.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére