RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Siguranţa rutieră: permise de conducere

Prezenta directivă reformează textele legislative existente şi armonizează condiţiile de eliberare a permiselor de conducere naţionale. Obiectivul este de a îmbunătăţi recunoaşterea reciprocă a permiselor şi de a facilita circulaţia persoanelor care se deplasează în interiorul Uniunii Europene (UE) sau stabilirea în altă ţară decât cea în care şi-au obţinut permisul de conducere.

ACT

Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere.

SINTEZĂ

Prezenta directivă reformează Directiva 91/439/CEE - pe care o abrogă - şi include modificările introduse anterior de Directivele 94/72/CE, 96/47/CE, 97/26/CE, 2000/56/CE şi 2003/59/CE.

Prezenta directivă introduce, de asemenea, modificări substanţiale, care urmăresc:

 • să reducă posibilităţile de fraudă: directiva înlocuieşte modelul de permis de conducere din hârtie cu un model sub forma unui card din plastic. Permisele din hârtie existente nu trebuie schimbate, dar nu vor mai fi eliberate începând din momentul aplicării noii legislaţii. Ţările Uniunii Europene (UE), care doresc, pot introduce în noul model de permis un microprocesor care conţine informaţiile tipărite pe card;
 • să garanteze libera circulaţie a cetăţenilor: titularii permiselor de conducere îşi păstrează drepturile dobândite, dar reînnoirea periodică a documentului va limita posibilităţile de fraudă, permiţând actualizarea elementelor de protecţie ale tuturor permiselor, precum şi fotografia titularului. Pentru toate permisele se va stabili o perioadă de valabilitate şi vor fi valabile în mod necondiţionat în toate statele membre UE.
  Toate noile permise din categoria A (motociclete) şi categoria B (autovehicule) eliberate după intrarea în vigoare a directivei vor fi valabile, în principiu, timp de 10 ani (statele membre pot opta pentru o valabilitate administrativă de maxim 15 ani). Toate noile premise din categoria C (camioane) şi din categoria D (autobuze/autocare) au o perioadă de valabilitate de 5 ani;
 • să contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere: Directiva introduce o nouă categorie de permise pentru mopeduri şi armonizează frecvenţa controalelor medicale pentru conducătorii auto profesionişti. Aceasta introduce, de asemenea, cerinţe minime cu privire la calificarea iniţială şi la formarea examinatorilor.

Directiva preia, de asemenea, esenţialul textelor legislative existente: Permisele de conducere din ţările membre trebuie să aibă la bază modelul UE. Permisele eliberate de ţările UE trebuie să fie recunoscute reciproc. Pe prima pagină a permisului trebuie să apară semnul distinctiv al fiecărui stat.

Permisul de conducere îl autorizează pe titular să conducă autovehicule din următoarele categorii:

 • categoria A – motociclete a căror masă maximă nu depăşeşte 750 kg;
 • categoria B – vehicule a căror masă maximă nu depăşeşte 3 500 kg sau rulote a căror masă maximă nu depăşeşte 4 250 kg;
 • categoria B+E – ansambluri formate dintr-un vehicul din categoria B şi o remorcă;
 • categoria C – vehicule a căror masă maximă depăşeşte 3 500 kg;
 • categoria C+E – ansambluri formate dintr-un vehicul din categoria C şi o remorcă;
 • categoria D – vehicule care au mai mult de 8 locuri;
 • categoria D+E – ansambluri formate dintr-un vehicul din categoria D şi o remorcă.

Un permis specific poate fi obţinut pentru anumite categorii, în funcţie de capacitatea cilindrică maximă şi de puterea maximă în kW (kilowaţi).

Pe permisul de conducere trebuie să fie înscrise condiţiile în care conducătorul auto este autorizat să conducă. În cazul în care, din cauza unui handicap fizic, condusul este autorizat doar pentru anumite tipuri de vehicule sau pentru vehicule adaptate, un cod specific trebuie să figureze pe permisul de conducere.

Eliberarea permiselor de conducere face, de asemenea, obiectul următoarelor condiţii: permisele pentru categoriile C şi D pot fi eliberate numai conducătorilor auto care sunt deja autorizaţi să conducă vehicule din categoria B, iar permisele pentru categoriile B+E, C+E şi D+E pot fi eliberate numai conducătorilor auto care sunt deja autorizaţi să conducă vehicule din categoriile B, C, respectiv D.

Vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere este: 16 ani pentru categoria A1 (motociclete uşoare) şi B1 (tricicluri cu motor şi cvadricicluri), 18 ani pentru categoriile A, B, B+E, C şi C+E şi 21 de ani pentru categoriile D şi D+E. Cu toate acestea, ţările membre UE pot creşte sau reduce vârsta minimă, între anumite limite, pentru anumite categorii.

Ţările membre UE se asigură că solicitanţii permiselor de conducere au cunoştinţele, aptitudinile şi comportamentul necesare conducerii unui vehicul cu motor. În general, examenul în acest scop va consta:

 • dintr-un test teoretic;
 • dintr-un test de verificare a aptitudinilor şi comportamentului.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Directiva 2006/126/CE

19.1.2007

19.1.2011

JO L 403 din 30.12.2006

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 2006/126/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 383/2012 al Comisiei din 4 mai 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice cu privire la permisele de conducere care conţin un mediu de stocare (microcip).
Acest regulament stabileşte normele tehnice pentru permisele de conducere care includ un microcip. Toate datele stocate pe microcip trebuie să respecte dispoziţiile din anexa I la regulament. Regulamentul se referă, de asemenea, la procedura pentru certificatele de omologare UE de tip, care se eliberează producătorului sau reprezentanţilor acestuia atunci când se constată îndeplinirea tuturor cerinţelor relevante prevăzute de regulament.

Ultima actualizare: 25.01.2013
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii