RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Közúti közlekedésbiztonság: vezetői engedélyek

Ez az irányelv átdolgozza a nemzeti vezetői engedélyek kiállítására vonatkozó feltételeket harmonizáló, meglévő jogszabályokat. Célja, hogy javuljon az engedélyek kölcsönös elismerése, ennélfogva könnyebben tudjanak mozogni az emberek az Európai Unión (EU-n) belül, illetve könnyebben le tudjanak telepedni egy másik EU-tagállamban, mint ahol a vezetői vizsgájukat letették.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői engedélyekről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv az általa hatályon kívül helyezett 91/439/EGK irányelv átdolgozott változata, amely magában foglalja a következő irányelvek által korábban bevezetett módosításokat: 94/72/EK, 96/47/EK, 97/26/EK, 2000/56/EK és 2003/59/EK.

Az irányelv emellett lényeges változásokat is bevezet az alábbi célokból:

 • a csalások visszaszorítása: az irányelv a papíralapú vezetői engedélyt műanyag kártya formátumúval váltja fel. A már meglévő, papíralapú engedélyeket nem kell kicserélni, de ilyeneket az új jogszabály hatálybalépése után már nem állítanak ki. Az Európai Unió (EU) tagállamai az új vezetői engedélyt mikrocsippel is elláthatják, amely tartalmazza a kártyára nyomtatott információkat;
 • a polgárok szabad mozgásának biztosítása: a vezetői engedélyek birtokosai megőrzik szerzett jogaikat, de az okmány rendszeres megújítása révén csökken a csalások lehetősége azáltal, hogy valamennyi engedély biztonsági elemei frissíthetők lesznek, a birtokos fényképét is beleértve. Minden engedély megadott érvényességi időtartamra szól, és az EU valamennyi tagállamában feltétel nélkül érvényes.
  Az irányelv hatálybalépését követően kiállított valamennyi új A (motorkerékpár) és B (személygépkocsi) kategóriájú engedély érvényességi ideje alapvetően 10 év (az EU-tagállamok 15 évig terjedő igazgatási érvényességi idő mellett is dönthetnek). Minden új C (tehergépkocsi) és D (autóbusz) kategóriájú engedély 5 évig érvényes;
 • hozzájárulás az utak biztonságosabbá tételéhez: az irányelv új engedélykategóriát vezet be a könnyű motorkerékpárokra (robogókra), valamint harmonizálja a hivatásos járművezetők orvosi felülvizsgálatainak gyakoriságát. Emellett minimumkövetelményeket vezet be a járművezetői vizsgán részt vevő vizsgabiztosok alapképesítésére és képzésére vonatkozóan.

Az irányelv továbbá átveszi a korábbi jogszabályok lényegi elemeit: az EU-tagállamok nemzeti vezetői engedélyének az uniós mintát kell követnie. Az EU-tagállamok által kiállított engedélyeket kölcsönösen el kell ismerni. Az engedély 1. oldala tartalmazza a kiállító tagállam megkülönböztető jelét.

A vezetői engedély az alábbi kategóriájú járművek vezetésére jogosíthatja fel birtokosát:

 • A kategória – 750 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű motorkerékpárok;
 • B kategória – 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi vagy 4250 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű lakókocsik;
 • B+E kategória – B kategóriájú gépkocsiból és pótkocsiból álló járműszerelvények;
 • C kategória – 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsik;
 • C+E kategória – C kategóriájú gépkocsiból és pótkocsiból álló járműszerelvények;
 • D kategória – több mint 8 üléses gépkocsik;
 • D+E kategória – D kategóriájú gépkocsiból és pótkocsiból álló járműszerelvények.

Speciális vezetői engedély megszerzésére is lehetőség van bizonyos kategóriákban, a maximális hengerűrtartalom és a kW-ban (kilowattban) megadott maximális teljesítmény szerint.

A vezetői engedélyekben fel kell tüntetni azokat a feltételeket, amelyek alapján a vezető járművezetésre jogosult. Amennyiben a vezető testi fogyatékosság miatt csak meghatározott gépjárműtípusokat vagy erre a célra átalakított gépjárműveket vezethet, ezt a vezetői engedélyben szereplő meghatározott kódnak kell jeleznie.

Ezenkívül a vezetői engedélyek kiállítását az alábbi feltételekhez kell kötni: C és D kategóriájú vezetői engedélyt kizárólag olyan járművezetők számára lehet kiállítni, akik már jogosultak B kategóriájú járművek vezetésére, B+E, C+E és D+E kategóriájú vezetői engedélyt pedig kizárólag olyan járművezetők számára lehet kiállítni, akik már jogosultak B, C, illetve D kategóriájú járművek vezetésére.

A vezetői engedélyek kiállítására megállapított alsó korhatárok a következők: 16 év az A1 (könnyű motorkerékpárok) és B1 (motoros triciklik és négykerekű motorkerékpárok), 18 év az A, B, B+E, C és C+E, illetve 21 év a D és a D+E kategória esetében. Az EU tagállamai azonban bizonyos kategóriák esetében meghatározott keretek között megemelhetik vagy csökkenthetik ezt az alsó korhatárt.

Az EU-tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a vezetői engedélyt kérelmezők rendelkezzenek a gépjárművek vezetéséhez szükséges ismeretekkel és jártassággal, valamint ennek megfelelő magatartást tanúsítsanak. Ennek értelmében a vizsgának általában az alábbiakból kell állnia:

 • elméleti vizsgából;
 • jártassági és magatartási vizsgából.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

2006/126/EK irányelv

2007.1.19.

2011.1.19.

HL L 403., 2006.12.30.

A 2006/126/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

A Bizottság 383/2012/EU rendelete (2012. május 4.) az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról
A rendelet megállapítja a mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelményeket. A mikrocsipen tárolt összes adatnak meg kell felelnie a rendelet I. mellékletében szereplő előírásoknak. A rendelet az EU-típusbizonyítványok kibocsátására irányuló eljárással is foglalkozik; a típusbizonyítványt a gyártó vagy képviselője számára állítják ki, amennyiben a rendeletben meghatározott minden előírás teljesül.

Utolsó frissítés: 25.01.2013
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére