RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích: řidičské průkazy

Tato směrnice přepracovává existující právní předpisy harmonizující podmínky pro vydávání národních řidičských průkazů. Cílem je zlepšit vzájemné uznávání řidičských průkazů, aby to měli snazší lidé, kteří se přestěhují v rámci Evropské unie (EU) nebo se usadí v jiné zemi než v té, ve které vykonali zkoušku k získání řidičského oprávnění.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.

PŘEHLED

Tato směrnice přepracovává směrnici Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech, kterou ruší a do které začleňuje změny dříve zavedené směrnicemi 94/72/ES, 96/47/ES, 97/26/ES, 2000/56/ES a 2003/59/ES.

Směrnice také zavádí zásadní změny s těmito cíli:

 • snížení prostoru pro padělání: směrnice nahrazuje papírový řidičský průkaz vzorem v podobě plastové karty. Existující papírové řidičské průkazy není nutné vyměňovat, ale až nové předpisy začnou platit, nebudou se vydávat. Země Evropské unie (EU), které si to přejí, mohou do nových řidičských průkazů dávat mikročip obsahující informace vytištěné na kartě;
 • zajištění volného pohybu občanů: držitelé řidičských průkazů si zachovají získaná práva, ale pravidelné prodlužování dokumentu omezí prostor pro padělání tak, že bude možné aktualizovat ochranné prvky všech řidičských průkazů a fotografie držitele. Všechny řidičské průkazy budou mít dobu platnosti a budou bezpodmínečně platné ve všech zemích EU.
  Všechna nová řidičská oprávnění skupiny A (motocykly) a skupiny B (vozidla) vydaná po tom, co směrnice vstoupí v platnost, budou v zásadě platné 10 let (země EU si mohou zvolit správní platnost až do 15 let). Všechna nová řidičská oprávnění skupiny C (nákladní vozidla) a skupiny D (autobusy) platí 5 let;
 • pomoc zlepšit bezpečnost silničního provozu: směrnice zavádí novou skupinu oprávnění pro mopedy a sjednocuje četnost lékařských prohlídek u profesionálních řidičů. Zavádí také minimální požadavky pro výchozí kvalifikaci a školení zkušebních komisařů.

Směrnice také přejímá podstatnou část existujících právních předpisů:

Vnitrostátní řidičský průkaz země EU musí být založen na vzoru EU. Řidičské průkazy vydané zeměmi EU musí být vzájemně uznávány. Strana 1 musí obsahovat rozlišovací značku každé země.

Řidičský průkaz může opravňovat držitele řídit vozidla následujících skupin:

 • skupina A – motocykly s hmotností do 750 kg;
 • skupina B – vozidla s hmotností do 3 500 kg nebo přívěsy s hmotností do 4 250 kg;
 • skupina B+E – soupravy složené z vozidla skupiny B a přívěsu;
 • skupina C – vozidla s hmotností nad 3 500 kg;
 • skupina C+E – soupravy složené z vozidla skupiny C a přívěsu;
 • skupina D – vozidla s více než 8 sedadly;
 • skupina D+E – soupravy složené z vozidla skupiny D a přívěsu.

Specifická řidičská oprávnění lze získat pro určité skupiny v závislosti na maximálním objemu válců a maximálním výkonu v kW (kilowattech).

V řidičských průkazech musí být uvedeno, za jakých podmínek je řidič oprávněn řídit. Pokud je z důvodu tělesného postižení řidič oprávněn řídit pouze určité typy vozidel nebo vozidla upravená, mělo by se to projevit tím, že do řidičského průkazu bude přidán určitý kód.

Vydávání řidičských průkazů podléhá následujícím podmínkám: průkazy pro skupiny C a D lze vydat pouze řidičům, kteří jsou již oprávněni řídit vozidla skupiny B, a průkazy pro skupiny B+E, C+E a D+E lze vydat pouze řidičům, kteří jsou již oprávněni řídit vozidla skupin B, C a D.

Minimální věk pro vydávání řidičských průkazů je následující: 16 let pro skupiny A1 (lehké motocykly) a B1 (tříkolová a čtyřkolová vozidla s vlastním pohonem), 18 let pro skupiny A, B, B+E, C a C+E a 21 let pro skupiny D a D+E. Země EU však mohou v rámci daných limitů u některých kategorií minimální věk snížit či zvýšit.

Země EU musí zajistit, aby žadatelé o řidičské oprávnění měli znalosti a dovednosti nezbytné pro řízení motorového vozidla a aby vykazovali chování nezbytné pro řízení motorového vozidla. Zkoušky zavedené k tomuto účelu se musí obecně skládat z:

 • teoretické zkoušky;
 • zkoušky dovedností a chování.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Směrnice 2006/126/ES

19. 1. 2007

19. 1. 2011

Úř. věst. L 403 ze dne 30. 12. 2006

Postupné změny a opravy směrnice 2006/126/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 383/2012 ze dne 4. května 2012, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip).
Nařízení stanoví technická pravidla týkající se řidičských průkazů, které obsahují mikročip. Veškerá data uložená na mikročipu musí splňovat ustanovení přílohy I tohoto nařízení. Nařízení také zavádí certifikát EU schválení typu, který se vydává výrobci nebo jeho zástupci po splnění všech příslušných ustanovení tohoto nařízení.

Poslední aktualizace: 25.01.2013
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky