RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Сухопътен транспорт

Транспорт

Сухопътният транспорт е основен начин за транспорт в Европейския съюз за пътници и за стоки. Днес в Европейския съюз се пада приблизително по едно превозно средство на всеки двама жители, а сухопътният трафик на товари представлява над две трети от общия тонаж. Действията на Европейския съюз се концентрират основно върху контролирането на множеството разходи на сухопътния транспорт. Развитието на транспорта трябва да отговаря на изискванията за безопасност и за опазване на околната среда. Освен това, няколко аспекта на транспорта подлежат на европейско регламентиране, в това число конкуренцията между транспортните оператори, достъпа до професията, условията на труд или техническите стандарти на превозните средства.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата