RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sistema Ewropea għar-reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi (proposta)

Din il-proposta għal regolament għandha l-għan li tieħu post il-proċeduri nazzjonali ta’ dikjarazzjoni u awtorizzazzjoni li jikkonċernaw it-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi, permezz ta’ sistema għal reġistrazzjoni unika. L-implimentazzjoni ta’ dan ir-regolament għandha tissimplifika l-proċeduri u tnaqqas l-ispejjeż amministrattivi, filwaqt li żżomm livell għoli ta’ radjuprotezzjoni.

PROPOSTA

Proposta għal Regolament tal-Kunsill tat-30 ta’ Awwissu 2011 li jistabbilixxi sistema Komunitarja għar-reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi (COM(2011) 518 finali – Mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

SOMMARJU

Din il-proposta għal regolament għandha l-għan li timplimenta sistema Ewropea relatata mar-reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi *. Din tikkonċerna l-protezzjoni tal-ħaddiema u l-popolazzjoni mill-perikli tar-radjazzjoni jonizzanti.

Din il-proposta tikkonċerna lil kull trasportatur li jittrasporta materjali radjuattivi ġewwa l-Unjoni Ewropea (UE), li jitlaq minn pajjiż terz lejn l-UE u li jitlaq mill-UE lejn pajjiż terz. Ma tikkonċernax lil trasportaturi li jittrasportaw materjali radjuattivi permezz tal-ajru jew bil-baħar.

Reġistrazzjoni tat-trasportaturi

It-trasportaturi huma obbligati jirreġistraw f’sistema elettronika għar-reġistrazzjoni tat-trasportaturi (ESCReg). Din is-sistema toffri aċċess limitat u sikur lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, lit-trasportaturi rreġistrati, kif ukoll lil dawk li japplikaw għal reġistrazzjoni, filwaqt li jiġu rrispettati d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-protezzjoni ta’ data ta’ natura personali. Jekk l-applikant ikun stabbilit fi Stat Membru wieħed jew aktar, l-applikazzjoni tiegħu tiġi ttrattata mill-awtortà kompetenti * tal-Istat Membru fejn ikollu l-uffiċċju reġistrat. Jekk l-applikant ikun stabbilit f’pajjiż terz, it-talba tiegħu tiġi ttrattata mill-awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat Membru li se jkun l-ewwel territorju li jgħaddi minnu.

L-Istati Membri jaħtru awtorità kompetenti u punt ta’ kuntatt nazzjonali għat-trasportar tal-materjali radjuattivi.

Jekk l-awtorità kompetenti tiċħad milli tagħti ċertifikat ta’ reġistrazzjoni lit-trasportatur, l-applikant għandu l-possibilità li jappella.

Iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni huwa rikonoxxut mill-Istati Membri kollha u huwa validu għal perjodu ta’ ħames snin u jista’ jiġġedded.

Il-kundizzjonijiet tat-trasport tal-materjali radjuattivi

Ladarba jkun irreġistrat, it-trasportatur huwa awtorizzat iwettaq operazzjonijiet ta’ trasportar fl-UE kollha. It-trasportatur huwa obbligat iżomm kopja taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tiegħu matul l-operazzjoni ta’ trasport.

Il-ħtiġijiet nazzjonali ta’ dikjarazzjoni u awtorizzazzjoni ta’ din il-proposta għal regolament mhumiex possibbli ħlief għat-trasport tal-materjal li ġej:

  • il-materjali fissili;
  • il-materjali radjuattivi ta’ riskju għoli.

Minkejja dan, id-detentur ta’ liċenzja jew ta’ reġistrazzjoni maħruġa b’konformità mad-Direttiva dwar il-perikli tar-radjazzjonijiet jonizzanti jista’ jittrasporta materjali radjuattivi mingħajr reġistrazzjoni, jekk it-trasport ikun inkluż fil-liċenzji jew ir-reġistrazzjonijiet għall-Istati Membri kollha li fit-territorju tagħhom isir it-trasport.

Jekk it-trasportatur ma jirrispettax ir-rekwiżiti ta’ din il-proposta għal regolament, l-awtorità tal-Istat Membru fejn isir il-ksur għandha l-possibilità li tissospendi, tirrevoka jew timmodifika r-reġistrazzjoni tat-trasportatur. Jistgħu anki jittieħdu passi kontrih.

Kuntest

Fl-2008, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew adottaw id-Direttiva dwar il-ġarr ta’ oġġetti perikolużi sabiex jiġbru flimkien il-mezzi kollha ta’ trasport intern. Skont id-Direttiva 96/29/Euratom li tistabbilixxi standards bażiċi ta' sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li jiġu minn radjazzjoni jonizzanti l-Istati Membri jridu jimplimentaw sistema għar-reġistrazzjoni tal-impriżi u l-istituzzjonijiet li jittrattaw materjali radjuattivi, inklużi t-trasportaturi. Permezz ta’ din il-proposta għal regolament, din ir-reġistrazzjoni se tkun ċentralizzata bil-għan li jiġi ffaċilitat it-trasport fl-UE.

Termini ewlenin tal-att
  • Materjali radjuattivi: kull materjal li fih radjunuklidi li kemm l-attività tal-massa kif ukoll l-attività totali tiegħu fid-dispaċċ jaqbżu l-valuri indikati fir-Regolament dwar it-trasportar ta’ materjali radjuattivi.
  • Awtorità kompetenti: kull awtorità maħtura minn Stat Membru għat-twettiq tal-kompiti meħtieġa minn dan ir-regolament.

REFERENZA

Proposta Ġurnal Uffiċjali Proċedura

COM(2011) 518 finali

2011/0225/NLE

L-aħħar aġġornament: 30.11.2011

Ara wkoll

  • Direttorat Ġenerali għall-Enerġija – Enerġija nukleari, trasport (EN)
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna