RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A radioaktívanyag-fuvarozók európai nyilvántartási rendszere (javaslat)

E rendeletjavaslat célja, hogy a radioaktívanyag-fuvarozókra vonatkozó nemzeti bejelentési és engedélyezési eljárásokat egyetlen nyilvántartási rendszerrel váltsa fel. A rendelet végrehajtása lehetővé fogja tenni az eljárások egyszerűsítését és az adminisztratív terhek csökkentését, a magas szintű sugárzásvédelem fenntartása mellett.

JAVASLAT

Javaslat: A Tanács rendelete (2011. augusztus 30.) a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról [COM(2011) 518 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendeletjavaslat célja a radioaktívanyag-fuvarozók * európai nyilvántartási rendszerének létrehozása. Ez a munkavállalóknak és a lakosságnak az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgálja.

Ezt a javaslatot minden olyan fuvarozóra alkalmazni kell, aki az Európai Unión belül, harmadik országokból az Unióba, valamint az Unióból harmadik országokba radioaktív anyagokat szállít. A javaslatot a légi és tengeri úton radioaktív anyagokat szállító fuvarozókra nem kell alkalmazni.

A fuvarozók nyilvántartásba vétele

A fuvarozók kötelesek nyilvántartásba vetetni magukat az elektronikus fuvarozó-nyilvántartási rendszerben (ESCReg). Ez a rendszer korlátozott és biztonságos hozzáférést biztosít a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai, a nyilvántartásba vett fuvarozók és a kérelmezők számára, a személyes adatok védelméről szóló irányelv rendelkezéseire figyelemmel. Ha a kérelmező egy vagy több tagállamban letelepedett, a kérelmet a kérelmező központi irodájának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága * dolgozza fel. Ha a kérelmező harmadik országban letelepedett, a kérelmet azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága dolgozza fel, ahol a fuvarozó először szándékozik az Unió területére belépni.

A tagállamok a radioaktív anyagok szállításáért felelős, hatáskörrel rendelkező hatóságot és nemzeti kapcsolattartót jelölnek ki.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elutasítja a fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás kiállítását, a kérelmező jogorvoslattal élhet.

A nyilvántartásba vételi igazolást valamennyi tagállam elismeri, annak érvényességi időtartama öt év, és megújítható.

A radioaktív anyagok szállításának feltételei

A nyilvántartásba vételt követően a fuvarozó az Európai Unió egész területén jogosult szállítási tevékenységet folytatni. A fuvarozó köteles a szállítás során magánál tartani a nyilvántartásba vételi igazolás másolatát.

Az e rendeletjavaslatban foglaltakat kiegészítő nemzeti bejelentési és engedélyezési követelmények csak a következő anyagok szállítására alkalmazhatók:

  • hasadóanyagok;
  • súlyos következményekkel járó radioaktív anyagok.

Mindazonáltal, az ionizáló sugárzásból származó veszélyekről szóló irányelvvel összhangban kibocsátott engedély vagy nyilvántartásba vételi igazolás jogosultja a radioaktív anyagokat nyilvántartásba vételi igazolás nélkül szállíthatja, ha a szállítás szerepel valamennyi olyan tagállamra vonatkozó engedélyben vagy nyilvántartásba vételi igazolásban, ahol a szállításra sor kerül.

Ha a fuvarozó nem tesz eleget e rendeletjavaslat követelményeinek, a jogsértés feltárása szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága felfüggesztheti, visszavonhatja vagy elutasíthatja a fuvarozó nyilvántartásba vételét. A fuvarozóval szemben akár büntetőeljárás is indítható.

Háttér

2008-ban a Tanács és a Parlament elfogadta a veszélyes anyagok szállításáról szóló irányelvet, amely valamennyi belső szállítási eszközre egységesen vonatkozik. A munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló 96/29/Euratom irányelv értelmében a tagállamok kötelesek létrehozni a radioaktív anyagokat kezelő vállalkozások és intézmények, köztük a fuvarozók nyilvántartási rendszerét. E rendeletjavaslat az Unión belüli szállítás előmozdítása érdekében központosítja az ilyen nyilvántartásba vételt.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Radioaktív anyagok: radionuklidokat tartalmazó bármely anyag, amelyben a küldemény aktivitáskoncentrációja és teljes aktivitása is meghaladja a radioaktív anyagok biztonságos szállításáról szóló rendeletben meghatározott értékeket.
  • Hatáskörrel rendelkező hatóság: bármely olyan hatóság, amelyet egy tagállam kijelölt az e rendeletnek megfelelő feladatok végrehajtására.

HIVATKOZÁS

Javaslat Hivatalos Lap Eljárás

COM(2011) 518 végleges

2011/0225/NLE

Utolsó frissítés: 30.11.2011

Lásd még

  • Energiaügyi Főigazgatóság – Atomenergia, közlekedés (EN)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére