RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Teherfuvarozási logisztikáról szóló cselekvési terv

Ez a teherszállítási logisztikáról szóló cselekvési terv egy olyan politikai kezdeményezéssorozatba illeszkedik, amelyet az Európai Bizottság indított az európai teherszállítás hatékonyságának és fenntarthatóságának javítása érdekében. Számos olyan cselekvést javasol, amely biztosítani fogja a versenyképes és fenntartható európai teherszállítást.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2007. október 18-i közleménye: A teherfuvarozási logisztikáról szóló cselekvési terv [COM (2007) 607 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A teherszállítás logisztikája a szállítási láncon belül a teherfuvarozási műveletek megtervezésére, megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére és végrehajtására összpontosít. Ez a közlemény az előző, 2006-os, a teherszállítás logisztikájáról szóló közlemény folytatása.

CSELEKVÉSEK

Elektronikus teherszállítás és intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

A fejlett információs és kommunikációs technológiák (ikt) nagymértékben hozzájárulhatnak a módközi szállítás megvalósításához a következők révén: az infrastruktúra fejlesztése, a forgalomirányítás és a járműpark kezelése, az árucikkek jobb nyomon követése és visszakereshetősége a teljes szállítási hálózatban és a vállalkozások és közigazgatások jobb kapcsolata. A Bizottság javasolja, hogy dolgozzanak ki egy tervet az elektronikus teherszállítás megvalósítására, amely olyan papírmentes elektronikus információfolyamot jelent, amely magában foglalja a rakomány nyomon követhetőségét és visszakereshetőségét a teljes útja során, az egyes szállítási módok között. Mindezt gyakorlatilag jobban megvalósíthatóvá és megfizethetőbbé teszik az olyan újszerű technológiák, mint a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID), valamint a Galileo műholdas helymeghatározási rendszer. Ez a jövőben létrehozhatja a „teheráruk internetalapú hálózatát”, ahol az információ online és biztonságosan hozzáférhető lenne.

Ez a közlemény javaslatot tesz továbbá az „elektronikus tengerhajózás” rendszerének kialakítására. Ez egy olyan, a hajó-part közötti hajózási információcsere rendszer, amely többek között az olyan szolgáltatásokat használja, mint a SafeSeaNet (EN), a Nagy Hatósugarú Azonosítás és Nyomon követés (LRIT) és az Automatikus Azonosítási Rendszer (AIS). Ez a rendszer javítani fogja a tengeri közlekedés egyéb szállítási módokba való integrációját azzal, hogy biztonságosabb és célszerűbb navigációt és logisztikai műveleteket fog biztosítani.

Fenntartható minőség és hatékonyság

Az üzemeltetési, az infrastruktúrához kapcsolódó és a közigazgatási szűk keresztmetszetek az európai teherszállítási logisztika akadályozó tényezői. Következésképp a Bizottság javasolja, hogy gyakorlati megoldást találjanak e szűk keresztmetszetekre és – adott esetben – vegyék fontolóra a szükséges jogi lépéseket is.

A teherszállítási logisztika számos területén tapasztalható szakképzett munkaerő hiánya miatt az Uniónak növelnie kell a logisztikai szakmák vonzerejét, illetve ösztönöznie kell a munkaerő határokon átnyúló mobilitását. A Bizottság az európai szociális partnerekkel és az egyéb érintett felekkel együttműködve összeállítja a szakosodás különböző szintjei minimális képzettségi és szakképzési követelményeinek jegyzékét, ami aztán egy olyan keretbe illeszkedik, amely lehetővé teszi a szakképzési tanúsítványok kölcsönös elismerését.

A Bizottság javaslatot tesz egy sor, a teherszállítási logisztikai láncokra alkalmazható általános teljesítménymutató kidolgozására, amelyek nemcsak hogy jól ösztönzik a szolgáltatás minőségének javítását, de alkalmasak a környezeti és szociális hatások mérésére is. Ez támogatná a hatékonyabb és fenntarthatóbb szállítási formákat és átfogóan javítaná a szállítási logisztikai teljesítményt.

A tengeri kikötőket és repülőtereket is magukba foglaló kombinált árufuvarozási terminálok hatékonysága javítása érdekében az Uniónak egy sor olyan általános mérőszámot kell kidolgoznia, amelyeket később be lehetne illeszteni egy kódexbe, a legjobb gyakorlatok közé vagy valamely ajánlásba.

Az alternatív szállítási módok, a szállítási módok integrációja előnyeinek, illetve az átrakodás kiegészítő költségei ismeretének hiánya egyaránt oka lehet annak, hogy a multimodális teherszállítás továbbra is viszonylag kevéssé használatos. Ezt a legjobb gyakorlatok cseréjének támogatásával, valamint gyakorlati segítségnyújtás biztosításával lehetne orvosolni. A Bizottság ezért javasolja a rövid távú tengeri szállítás támogatási központjai szerepének kiterjesztését a belföldi szállítási logisztikára, valamint a tapasztalatcserére és a legjobb gyakorlatok terjesztésére irányuló iparági kezdeményezések ösztönzését.

A szállítási láncok egyszerűsítése

A rakománnyal kapcsolatos információ cseréje a valamennyi szállítási módra érvényes, „egyablakos közigazgatási ügyintézési” pontok kialakításával jelentősen csökkentheti a logisztikai iparág esetében a szabályozási követelményeknek való megfelelés költségeit. A „határok nélküli európai tengeri szállítási térség” kidolgozásával a Bizottság jogalkotási javaslattal fog élni a rövid távú tengeri szállítás egyszerűsítése és megkönnyítése érdekében. A minden szállítási mód esetén használható egységes fuvarokmány elősegíthetné a multimodális teherszállítás alkalmazását. A Bizottság ezért megvizsgálja az egységes fuvarokmány létrehozásának lehetőségét és hozzáadott értékét.

Járműméret és rakodási egység

Az uniós jog általános érvényű korlátozásokat állapít meg a nemzetközi közúti forgalomban részt vevő járművek méretére és tömegére, illetve a nemzeti forgalomban részt vevő járművek méretére vonatkozóan, de hagy egy kis mozgásteret a tagállamok számára. Ez a szolgáltatók számára a következetlenség lehetőségét rejti, és nehézkessé teszi a végrehajtást is. A közlemény javaslatot tesz az e területen hatályos uniós jogszabályok felülvizsgálatára és naprakésszé tételére és a szállítási módok mindegyikében alkalmazható rakodási egységek új szabványainak kidolgozására.

„Zöld” teherszállítási folyosók

A teherszállítási folyosókat a jelentős központok közötti koncentrált teherforgalom és a viszonylag hosszú távolságra történő szállítás jellemzik. A zöld szállítási folyosók egy olyan integrált szállítási elképzelést tükröznének, amelyben a rövid távú tengeri szállítás, a vasút, a belvízi szállítás és a közutak kiegészítik egymást a környezetbarát szállítási lehetőségek biztosítása érdekében. A Bizottság javasolja a zöld folyosók megerősítését a Transzeurópai Közlekedési Hálózatokban és a Marco Polo program kiemelt fontosságú területei között, illetve a hatóságok és a teherszállítási logisztikai szolgáltatókkal való együttműködést a fenntartható szállítás számára megfelelő infrastruktúrát biztosító fejlesztési területek beazonosítása céljából.

Városi teherszállítási logisztika

A teherszállítási logisztika alapvető városi vetülettel rendelkezik. Ennek megfelelően ez a közlemény javasolja a CIVITAS kezdeményezés teherszállítási vetületének megerősítését a személy- és teherszállítás, a helyközi (távolsági) és a városi közlekedési logisztika közötti jobb integráció érdekében.

Utolsó frissítés: 17.10.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére