RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Järnvägstransport

Transporter

Det europeiska järnvägsnätet har viktiga fördelar på grund av dess säkerhet och miljöhänsyn. Järnvägarna byggdes för nationella behov och måste anpassas till den existerande inre marknaden: tåg och passagerare ska kunna fritt passera gränser i ett integrerat område. Europeiska unionen stärker därför nätens driftskompatibilitet genom att uppmuntra investeringar i infrastrukturer. Unionen driver också en politik för harmonisering av passagerares rättigheter och av arbetsvillkor som omfattar hela inre marknaden.

Se även

  • För mer information, konsultera webbplatsen Järnvägstransport och driftskompatibilitet (EN) hos Generaldirektoratet för Energi och Transport.
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början