RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Железопътен транспорт

Транспорт

Европейската железопътна мрежа има много предимства благодарение на своята безопасност и отношение към околната среда. Предназначени за национални цели, железопътните мрежи трябва да се адаптират към реалността на единния пазар. Влаковете и пътниците в тях трябва да могат свободно да пресичат границите в рамката на обединената зона. За да постигне това, Европейският съюз подобрява оперативната съвместимост на мрежите чрез стимулиране на инвестициите в инфраструктурите. Освен това, Съюзът прилага политика за хармонизиране на правата на пътниците и условията на труд в контекста на вътрешния пазар.

Вижте още

  • За допълнителна информация се консултирайте със страниците за железопътен транспорт и оперативна съвместимост на Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ (EN)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата