RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Liikkuvuus ja matkustajien oikeudet

Liikenne

Eurooppalaisen alueen yhdentyminen edellyttää, että jokaisella on oikeus liikkuvuuteen. Liikennealalla on näin ollen sosiaalinen ja yhteenkuuluvuutta edistävä ulottuvuus, sillä se lieventää alueellista eriarvoisuutta sekä vähentää vammaisten henkilöiden eristyneisyyttä ja helpottaa heidän liikkuvuuttaan. Jotta tavoite liikkuvuusmahdollisuuksien takaamisesta kaikille voi toteutua, tarvitaan politiikkaa, joka turvaa matkustajien oikeudet erityisesti lento- ja rautatieliikenteessä. Matkustajille on taattava syrjimättä samat oikeudet kaikkialla Euroopan unionissa riippumatta heidän kansalaisuudestaan tai liikenteenharjoittajan kansalaisuudesta.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun