RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Мобилност и права на пътниците

Транспорт

Мобилност за всички е ключово изискване за присъединяването към Европейското икономическо пространство. Транспортът има социално и сплотяващо измерение, намаляващо регионалните неравенства, предоставящо достъп до отдалечените региони и повишаващо достъпа за хората с увреждания. Въведена е политика за защита правата на пътниците, особено при въздушния и железопътния транспорт, за да се постигне целта за мобилност, тъй като всички пътници трябва да се ползват с равни права в целия Европейския съюз без дискриминация, независимо от тяхната националност и от националността на техния превозвач.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата