RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wymiar międzynarodowy i rozszerzenie

Transport

Polityka transportowa Unii Europejskiej nie ogranicza się jedynie do terytorium Unii. Podlega ona różnym porozumieniom z krajami trzecimi w zakresie konwergencji norm technicznych oraz transferu technologii w ramach porozumień o współpracy, a szczególnie Układu eurośródziemnomorskiego. Ponadto państwa ubiegające się o wstąpienie do Unii muszą przyjąć i stosować europejskie prawodawstwo transportowe. Postęp reform w każdym kraju jest systematycznie kontrolowany i oceniany w ramach procesu akcesyjnego. Unia negocjuje również porozumienia z państwami trzecimi w zakresie dostępu do rynków dla firm transportowych, a zwłaszcza linii lotniczych.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony