RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Internationale dimensie en uitbreiding

Vervoer

Het vervoersbeleid van de Europese Unie stopt niet aan de grenzen van de Unie: er zijn verschillende overeenkomsten met derde landen gesloten met de bedoeling technische normen beter op elkaar af te stemmen en technologie over te dragen in het kader van samenwerkingsakkoorden, met name de Euro-mediterrane overeenkomst. Bovendien moeten kandidaat-lidstaten van de Unie de Europese wetgeving inzake vervoer overnemen en toepassen. Dat proces wordt opgevolgd en de voortgang van de hervormingen wordt voor elk land regelmatig beoordeeld. De Unie sluit ook overeenkomsten met derde landen over markttoegang voor vervoersbedrijven, in het bijzonder luchtvaartmaatschappijen.

Zie ook

  • Voor meer informatie zie Uitbreiding
  • Internationale Overeenkomsten (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven