RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kansainvälinen ulottuvuus ja laajentuminen

Liikenne

Euroopan unionin liikennepolitiikka ei rajoitu unionin maantieteellisten rajojen sisäpuolelle. Liikennepolitiikasta on tehty kolmansien maiden kanssa useita sopimuksia, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa teknisiä vaatimuksia ja edistää teknologian siirtoa yhteistyösopimusten, kuten Euro-Välimeri-sopimuksen, puitteissa. Tämän lisäksi Euroopan unionin jäsenehdokasvaltioiden on hyväksyttävä eurooppalainen liikennelainsäädäntö ja pantava se täytäntöön. Kunkin ehdokasvaltion uudistusten edistymistä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Euroopan unioni neuvottelee kolmansien maiden kanssa sopimuksia myös liikennealan yritysten, kuten lentoyhtiöiden, markkinoille pääsystä.

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun