RSS
Alfabetisk indeks

International dimension og udvidelse

Transport

EU’s transportpolitik rækker ikke kun til Unionens grænser. Den suppleres af en lang række samarbejdsaftaler med tredjelande, særligt Euro-Middelhavsaftalen, med det formål at skabe konvergens mellem tekniske standarder og teknologioverførsel inden for rammerne af samarbejdsaftalerne. Derudover skal kandidatlandene vedtage og anvende den europæiske transportlovgivning. Processen er underlagt løbende opfølgning og evaluering af gennemførelsen af reformerne i hvert land. EU forhandler ligeledes aftaler med tredjelande vedrørende transportvirksomheders og særligt luftfartselskabers adgang til markedet.

Se endvidere

  • Weitere Informationen sind abrufbar unter, Erweiterung.
  • Internationale Abkommen (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top