RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Международно измерение и разширяване

Транспорт

Транспортната политика на Европейския съюз не се ограничава до границите на Съюза. Тя е в основата на няколко споразумения с трети държави, насочени към събиране на техническите стандарти и трансфер на технологии в рамките на споразуменията за сътрудничество, особено Евро-средиземноморското споразумение. Освен това, държавите кандидатки за присъединяване към Съюза, трябва да приемат и прилагат европейското транспортно законодателство. Прогресът на реформите във всяка държава се наблюдава и оценява редовно като част от процеса за присъединяване. Съюзът също договаря споразумения с трети държави по отношение на пазарния достъп за транспортните фирми, особено за авиолиниите.

Вижте още

  • За допълнителна информация, Разширяване
  • Международни споразумения (EN)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата