RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A Marco Polo II. program

A közúti teherszállítás nagymértékben függ a fosszilis tüzelőanyagoktól, amelyek jelentős részben járulnak hozzá a szén-dioxid-kibocsátáshoz. Az infrastruktúra torlódásának problémája is sújtja. Mindezt figyelembe véve az intermodalitás szélesebb körű alkalmazására van szükség, hogy a rövid távú tengeri szállítás, valamint a vasúti és folyami szállítás logisztikai láncba integrálása révén jobban ki lehessen használni a meglévő erőforrásokat. A Marco Polo II. program (2007–2013) célja, hogy a közútról környezetbarátabb szállítási módok felé terelje a fuvarozást.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1692/2006/EK rendelete (2006. október 24.) az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második „Marco Polo” program létrehozásáról („Marco Polo II.”) és az 1382/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabályt].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Marco Polo II. program az első Marco Polo programmal azonos célkitűzéseket határoz meg. Célja a torlódás csökkentése és az intermodális fuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményének javítása, és hogy ennek révén olyan hatékony és fenntartható fuvarozási rendszer jöjjön létre, amely az Európai Unió számára anélkül teremt hozzáadott értéket, hogy negatív hatást gyakorolna a gazdasági, társadalmi vagy területi kohézióra. A Marco Polo II. azonban néhány újdonságot is tartalmaz.

A Marco Polo II. program szélesebb földrajzi lefedettséget ír elő. A legalább két uniós tagállam területére vagy legalább egy uniós tagállam és egy, az Unióval szomszédos ország területére kiterjedő fellépésekre vonatkozik.

A következő fellépések támogathatók:

  • katalizációs intézkedések: olyan fellépések, amelyek célja, hogy leküzdjék az Európai Unió árufuvarozási piacán meglévő, jelentős strukturális akadályokat, amelyek gátolják a piacok hatékony működését, a rövid távú tengeri hajózás, a vasúti vagy belvízi szállítás versenyképességét, és/vagy az ilyen módokat alkalmazó szállítási láncok hatékonyságát. Céljuk, hogy a meglévő infrastruktúra jobb kihasználása révén fokozzák a vasúti, a belvízi és a rövid távú tengeri szállítás együttműködését, a tengeri gyorsforgalmi utakat is beleértve;
  • forgalmi elterelési akciók: a forgalom közútról a rövid távú tengeri, a vasúti és belvízi útvonalakra átterelését vagy kombinált szállítási módokat célzó intézkedések. A cél az, hogy a lehető legrövidebb legyen a közúti szállítási útvonal;
  • közös tanulási akciók: az árufuvarozási lánc munkamódszereinek és eljárásainak strukturális szempontú optimalizását célzó együttműködés javítását célzó intézkedések, figyelembe véve a logisztikai követelményeket;
  • tengeri gyorsforgalmi utak: az európai közlekedéspolitikáról szóló 2001. évi fehér könyv vezette be ezt az elképzelést. A tengeri gyorsforgalmi utak célja, hogy a közúti fuvarozás egy részét közvetlenül a rövid távú tengeri szállítás és más olyan szállítási módok felé terelje át, amelyek során a lehető legrövidebb a közúti szállítási útvonal. Tengeri gyorsforgalmi utakat lehetne létrehozni például Franciaország és Spanyolország között, hogy kiküszöbölhető legyen a Pireneusokban a közúti forgalom szűk keresztmetszete;
  • forgalmat kiküszöbölő intézkedések: minden olyan innovatív fellépés, amelynek célja, hogy a szállítást a vállalkozások termelési logisztikájába integrálja, és ily módon anélkül kerülje el a nagymértékű közúti árufuvarozást, hogy hátrányos hatást gyakorolna a termelésre vagy a munkaerő képességére.

A Bizottság továbbá megvizsgálja, hogy van-e lehetőség olyan kisegítő infrastruktúrák létrehozásának vagy módosításának támogatására, amelyek a projektek sikeres megvalósításához szükségesek és megfelelőek.

Az intézkedéseket az uniós tagállamokban vagy a részt vevő tagállamokban – idetartoznak az uniós tagjelölt országok és az EFTA-, EGT-tagállamok és az Unióhoz közeli országok – létrehozott vállalkozások vagy konzorciumok nyújtják be. A fenti részt vevő országokon kívül létrehozott vállalkozások is csatlakozhatnak egy projekthez, de a program keretében nem részesülhetnek uniós finanszírozásban. Az intézkedések indításához adott támogatás átlátható, objektív és világosan körülhatárolt kell, hogy legyen. Az uniós pénzügyi támogatás attól függ, hogy mennyi a közútról más tengeri vagy szárazföldi szállítási eszközre átterelt, tonnakilométerben kifejezett teljesítmény, vagy hogy mennyi az egy járműre jutó elkerült közúti teherszállítási útvonal kilométerben kifejezve. A cél a magas szintű projektek jutalmazása. A kiválasztási eljárás során kerülni kell a verseny torzulásait.

A program külön figyelmet szentel az érzékeny és nagyvárosi térségeknek. A Bizottság értékeli a benyújtott intézkedéseket, figyelembe véve, hogy azok milyen mértékben csökkentik a közúti torlódást, ugyanakkor környezetvédelmi érdemeiket és általános fenntarthatóságukat is tekintetbe veszi.

A különféle intézkedések uniós pénzügyi támogatása az intézkedés céljainak megvalósításához szükséges és annak következtében felmerült összköltség legfeljebb 35%-áig terjedhet. A közös tanulási intézkedések esetében 50% a felső határ. A Marco Polo II. program a korábbi programnál szélesebb hatályú és annál nagyobb, 400 millió eurós költségvetéssel rendelkezik.

A Bizottság 2007. június 30-ig nyújtja be a Marco Polo I. program 2003–2006 közötti időszakban elért eredményeit értékelő jelentést.

Háttér

A 2007–2013 közötti időszakot lefedő Marco Polo II. program a 2003-ban létrehozott, eredeti program bővített változata, amely esetében pályázatokban kért összegek meghaladták a rendelkezésre álló összeget, és amelynek finanszírozása nem volt megfelelő: az első Marco Polo program négy kiválasztási eljárása során összesen 468 millió euró összegű támogatásra vonatkozó pályázat érkezett a Bizottsághoz, a költségvetés viszont csak 100 millió euróra rúgott.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 1692/2006/EK rendelete

2006.12.14.

HL L 328., 2006.11.24.

Módosító jogszabály(ok) Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 923/2009/EK rendelete

2009.10.10.

HL L 266., 2009.10.9.

Az 1692/2006/EK rendelet későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 29.06.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére